Skip to main content

Sparsom evidens for effekt af medicinsk behandling af cannabisafhængighed

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

3. feb. 2015
2 min.

Afhængighed og misbrug af cannabis er vanskeligt at behandle, og aktuelt er der ingen lægemidler, som er godkendt til denne indikation. Der findes imidlertid medicinske behandlinger, som er undersøgt i forsøg, og som i nogen grad anvendes off-label til denne indikation. Formålet med dette Cochranereview var at evaluere effekten af disse lægemidler i forhold til at reducere cannabisabstinenser og/eller -forbrug.

Grundlaget for analysen var 14 randomiserede, kontrollerede forsøg, som hver især sammenlignede en aktiv lægemiddelbehandling med placebo. Det totale antal forsøgsdeltagere var 958, heraf var 80% mænd.

Blandt de primære fund var, at personer, som fik et tetrahydrocannabinol (THC)-holdigt lægemiddel, havde en øget sandsynlighed for at gennemføre et behandlingsforløb sammenlignet med personer, som modtog placebo (relativ risiko (RR) = 1,29; 95% konfidens-interval (KI): 1,08-1,55; p = 0,006, moderat evidens). Der var i nogen grad evidens for effekt på abstinenssymptomer og craving. Brug af såkaldte mixed action-antidepressiva (nefazodon, mirtazapin, venlafaxin) medførte ikke en øget sandsynlighed for misbrugsophør (RR = 0,82; 95% KI: 0,12-5,41; meget lav evidens) eller gennemførelse af et behandlingsforløb (RR = 0,93; 95% KI: 0,71-1,21; moderat evidens). For sidstnævnte udfald var der evidens af meget lav kvalitet for effekten af SSRI (RR = 0,82; 95% KI: 0,44-1,53), antiepileptika og stemningsstabiliserende midler (RR = 0,78; 95% KI: 0,42-1,46) samt det atypiske antidepressivum bupropion (RR = 1,06; 95% KI: 0,67-1,67). Det var ikke muligt at kvantificere en eventuel effekt af gabapentin og N-acetylcystein.

Professor, overlæge Merete Nordentoft, Region Hovedstadens Psykiatri, kommenterer: ”Det er ikke overraskende, at THC-holdige præparater havde effekt på craving, da dette symptom formentligt er udtryk for abstinens netop i forhold til THC. Alkohol hjælper også mod alkoholabstinens. Der er behov for yderligere forskning i, hvordan man kan behandle cannabisafhængighed, specielt med præparater, der ikke vedligeholder cannabisafhængighed”.

Marshall K, Gowing L, Ali R et al. Pharmacotherapies for cannabis dependence. Cochrane Database Syst Rev 2014;12:CD008940.

Interessekonflikter: ingen.