Content area

|
|

Sparsom evidens for smertelindrende effekt af cannabis

I et systematisk review konkluderes, at der er meget sparsom evidens for, at cannabis har effekt på andre typer smerter end de neuropatiske.

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Næste år starter i Danmark en fireårig forsøgsordning med lægeordineret cannabis til behandling af bl.a. kroniske smerter. Evidensen for effekten af cannabis som smertelindrende medicin er netop blevet gennemgået i et systematisk review. Der indgår 27 kliniske undersøgelser i reviewet, og det konkluderes, at der er svag evidens for, at cannabis kan være gavnlig til patienter med neuropatiske smerter og til patienter med multipel sklerose, men at der ikke er tilstrækkelig evidens for, at det virker ved andre typer smerter. Forfatterne fandt kun tre studier af cannabis til kræftpatienter, og resultaterne af disse studier var modstridende. Der var en tendens til, at brug af cannabis øgede risiko for bilulykker, psykotiske symptomer og kortvarig nedsættelse af de kognitive funktioner.

Overlæge Jette Højsted, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, kommenter: »Dette systematiske review sætter fokus på og dokumenter, hvor lidt evidens, vi stadig har for effekt af cannabis på kroniske smerter. Der er en meget høj forventning i befolkningen om cannabis som smertestillende middel, som er i klar modstrid med de faktuelle data, som vi har på nuværende tidspunkt. Vi har heller ikke meget viden om langtidseffekter og risici, men vi ved, at patienter, der starter med lægeordineret cannabis, skal nøje observeres for udvikling af suicidaltanker og psykotiske symptomer. Reviewet dokumenterer en åbenlys mangel på veldesignede studier af høj kvalitet af effekt på både smerter, søvn og helbredsrelateret livskvalitet og bivirkninger og langtidsresultater af lægeordineret cannabis«.

Nugent SM, Morasco BJ, O’Neil ME et al. The effect of cannabis among adults with chronic pain and overview of general harms. Ann Intern Med 15. aug 2017 (epub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar
af Erik Holk | 03/12
2 kommentarer
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 02/12
1 Kommentar
af Bolette Gerd Friderichsen | 29/11
4 kommentarer