Skip to main content

Spørgeskema om barnets styrker og vanskeligheder (SDQ-Dan)

Carsten Obel, Søren Dalsgaard, sprogpsykolog Hanne-Pernille Stax & Niels Bilenberg PDF-udgave Carsten Obel, Søren Dalsgaard, sprogpsykolog Hanne-Pernille Stax & Niels Bilenberg PDF-udgave Carsten Obel, Søren Dalsgaard, sprogpsykolog Hanne-Pernille Stax & Niels Bilenberg

2. nov. 2005
6 min.

Anvendelsen af psykometriske instrumenter inden for børne- og ungdomspsykiatrien er blevet mere udbredt i Danmark i de senere år. Årsagen er formodentlig en tiltagende interesse for epidemiologisk forskning inden for området, men også at psykometriske instrumenter som Child Behaviour Checklist (CBCL) nu findes i en dansk valideret ver-sion (1). CBCL blev udviklet af Achenbach i 1991, og det består af 118 spørgsmål, som drejer sig om problemadfærd blandt børn mellem 4 år og 16 år. CBCL er udviklet i USA, og det er globalt set det hidtil mest anvendte screenings- instrument på området.

The Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ er et nyt instrument, som er udviklet i England (2). Det foreligger nu i en dansk oversættelse, SDQ-Dan. SDQ består af 25 udsagn og udmærker sig i forhold til andre screeningsinstrumenter på flere områder.

Selv om formålet med de fleste af udsagnene er at identificere problemadfærd, er ti ud af de 25 spørgsmål positivt formulerede. De 25 udsagn er identiske i forældre- og lærer-versionen, og det tager kun cirka fem minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgsmålene er formuleret, så indholdet vil være forståeligt for de fleste. På denne baggrund er det ikke overraskende, at SDQ er bedre accepteret af forældrene end f.eks. det mere udbredte CBCL (3). Anvendelse af skemaet er endvidere gratis, og det er tilgængeligt på mere end 40 sprog, heriblandt de skandinaviske via internetadressen www.sdqinfo.com

Beskrivelse af SDQ

SDQ er udviklet af Robert Goodman med udgangspunkt i et andet meget anvendt, men ældre spørgeskema (4) og tilpasset ICD-10 (5) og DSM-IV (6). Formålet med SDQ er at screene for psykopatologi i alderen 3-16 år. På engelsk foreligger skemaet i versioner til tre aldersgrupper: til forældre til 3-4-årige, til forældre og lærere/pædagoger til 4-16-årige og som selv-rapportering for 11-16-årige. Alle versioner kan suppleres med et mindre modul, som beskriver i hvilken grad eventuelle problemer belaster barnet i hverdagssituationer og -relationer (7). Da belastningsaspektet indgår i de diagnostiske kriterier for flere psykiske lidelser i barndommen kan det anbefales så vidt muligt altid at medtage dette modul. På dansk findes foreløbig lærer- og forældreskemaet til de 4-16-årige inklusive problemomfangsmodulet, (Fig. 1 ), og de øvrige er på vej.

Hvert af de 25 udsagn besvares med »passer ikke«, »passer delvist« eller »passer godt« ved afkrydsning. Skemaet dækker fire problemområder: 1) hyperaktivitet/uopmærksomhed, 2) emotionelle problemer, 3) adfærdsproblemer og 4) problemer i forholdet til jævnaldrende samt et styrkeområde (sociale styrker). De fem skalaer er konstrueret på basis af en kombination af klinik og faktoranalyse. Faktorstrukturen er genfundet i et senere studie af en oversat svensk version (8), og SDQ har en sensitivitet og specificitet i relation til psykopatologiske tilstande, som er på højde med Rutters spørgeskemaer og CBCL (2, 3, 9).

Procedure for oversættelse til dansk

Den danske oversættelse af SDQ er foretaget af forfatterne til herværende artikel. De fire oversættere udarbejdede uafhængig af hinanden hver et forslag til en oversættelse af den originale engelske version. Herefter blev de fire forslag sammenholdt og diskuteret. Sprogbrugen blev forsøgt tilpasset dansk kultur. Eksempelvis blev udsagnet »Generally obedient, usually does what adults request« oversat til »Gør for det meste, hvad der bliver sagt«, da begreberne »lydig« eller »velopdragen« ikke fandtes tidssvarende. I oversættelsen af »Considerate of other peoples feelings« fandt vi det vigtigt, at ordet »følelser« sjældnere anvendes i dagligdags tale på dansk end »feelings« gør på engelsk og oversatte det derfor til »Er hensynsfuld og betænksom over for andre«.

På basis af konsensus i den danske oversættergruppe, blev der identificeret enkelte udsagn, hvis psykopatologiske og sproglige grundlag blev diskuteret med Robert Goodman . De danske udkast blev derefter tilbageoversat af kvalificerede dansk-engelsk-oversættere dvs. engelskfødte personer, der har været bosat i Danmark gennem længere tid. Tilbage-oversættelserne blev sendt direkte til Robert Goodman og hans kritiske kommentarer blev uddybet og diskuteret af de danske oversættere. Efter tre oversættelsesforslag med tilbage-oversættelser af tre forskellige oversættere, blev der opnået konsensus om den danske version af SDQ.

Anvendelse af SDQ på dansk

Forældre- og lærerversionen af den danske udgave af SDQ kan anvendes og kopieres frit med angivelse af originalkilden. Det nemmeste er at hente en kopi af skemaet via internettet, hvor der også kan findes engelske normative data, kodevejledning, jobfiler til anvendelse i statistikprogrammerne SAS og SPSS, samt yderligere dokumentation (www. sdqinfo.com). Der foreligger en svensk standardisering af instrumentet (8), og en dansk er under planlægning foreløbig for aldersgrupperne 4-5 år, 7-8 år og 10-12 år.

Den danske oversættelse af Strengths and Difficulties Questionnaire har primært været motiveret af et aktuelt behov i forbindelse med et forskningsprojekt i en ikkeklinisk børnepopulation. Ud fra de britiske erfaringer (10, 11) mener vi imidlertid også, at SDQ-Dan vil kunne finde anvendelse på andre områder, hvor screening for psykopatologi er relevant. Det kunne f.eks. være i forbindelse med vurdering af børn inden for pædiatrien, børn- og unge-lægeordningen, almen praksis og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) samt i forbindelse med monitorering af kliniske forløb i børne- og ungdomspsykiatriske populationer.

Reprints: Carsten Obel, gynækologisk/obstetrisk afdeling, Perinatal epidemiologisk forskningsenhed, Skejby Sygehus, Århus Universitetshospital, DK-8200 Århus N.

Antaget den 8. april 2002.

Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, gynækologisk/obstetrisk afde-ling Y, perinatal epidemiologisk forskningsenhed, og

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov.

Tak til Edwin Spencer, Janet Mikkelsen og Katie PowellPAN> for hjælp med tilbage-oversættelse. Oversættelsen er finansieret af en bevilling fra Sundhedsmini-steriet.

Referencer

 1. Bilenberg N. The Child Behavior Checklist (CBCL) and related material: standardization and validation in Danish population based and clinically based samples. Acta Psychiatr Scand Suppl 1999; 398: 2-52.
 2. Goodman R. The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. J Child Psychol Psychiatry 1997; 38: 581-6.
 3. Goodman R, Scott S. Comparing the Strengths and Difficulties Questionnaire and the Child Behavior Checklist: is small beautiful? J Abnorm Child Psychol 1999; 27: 17-24.
 4. Rutter M. A children's behaviour questionnaire for completion by teachers: preliminary findings. J Child Psychol Psychiatry 1967; 8: 1-11.
 5. World Health Organisation. The ICD-10 classification of mental and be-havioral disorders: clinical description and diagnostic guidelines. Genève: WHO, 1992.
 6. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Washington DC: American Psychiatric Association, 1994.
 7. Goodman R. The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. J Child Psychol Psychiatry 1999; 40: 791-9.
 8. Smedje H, Broman JE, Hetta J, von Knorring AL. Psychometric properties of a Swedish version of the "Strengths and Difficulties Questionnaire". Eur Child Adolesc Psychiatry 1999; 8: 63-70.
 9. Klasen H, Woerner W, Wolke D, Meyer R, Overmeyer S, Kaschnitz W et al. Comparing the German versions of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) and the Child Behavior Checklist. Eur Child Adol-esc Psychiatry 2000; 9: 271-6.
 10. Goodman R, Ford T, Simmons H, Gatward R, Meltzer H. Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. Br J Psychiatry 2000; 177: 534-9.
 11. Goodman R, Renfrew D, Mullick M. Predicting type of psychiatric dis- order from Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) scores in child mental health clinics in London and Dhaka. Eur Child Adolesc Psychiatry 2000; 9: 129-34.