Skip to main content

Spondylitis kompliceret med septiske embolier i lunger og muskulatur

cover

Mads Fich Lønnee, Esben Andreas Carlsen & Peter Hovind

27. mar. 2023
1 min.

En 57-årig tidligere rask kvinde blev indlagt med ekstremitetssmerter og kraftnedsættelse forudgået af rygsmerter efter et kort sygeforløb. Der var biokemiske tegn på infektion og akut nyresvigt. Man fandt Staphylococcus aureus-bakteriæmi. MR-skanning af columna totalis blev foretaget uden kontrast grundet nyresvigt og gav mistanke om spondylitis af vertebra L4 og højresidig psoasabsces. Der blev foretaget transøsofageal ekkokardiografi uden tegn på endokarditis. Mhp. nærmere diagnostik blev der suppleret med fluorodeoxyglukose F 18 (18F-FDG)-PET/CT [1].

18F-FDG-PET/CT’en viste fordelingen af glukosemetabolisme i kroppen. Skanningen viste øget metabolisme i vertebra L4 og i højre m. psoas major. Herudover sås spredte hypermetaboliske foci i muskulaturen og i bilaterale abscederende lungeinfiltrater. Endvidere var der diffust øget metabolisme i rød knoglemarv og en forstørret milt. Fundene var forenelige med spondylitis ledsaget af psoas major-absces (se rød pil), udbredte septiske embolier i muskulatur og lunger (se gule pile) samt aktiveret rød knoglemarv. Differentialdiagnostisk kan PET-skanningen give mistanke om dissemineret malign sygdom og polymyositis [2].

Patienten bedredes med antibiotisk behandling i løbet af få dage og blev udskrevet efter i alt 15 dages indlæggelse til fortsat behandling i hjemmet.

Korrespondance Mads Fich Lønnee. E-mail: mads.loennee@gmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 27. marts 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71172

Referencer

  1. Thottacherry E, Cortés-Penfield NW. Evidence of clinical impact supports a new petition for medicare coverage of 2-[18F] fluoro-2-deoxy-d-glucose positron emission tomography/computed tomography in the evaluation of Staphylococcus aureus bacteremia: a focused literature Review and Call to Action. Clin Infect Dis. 2022;75(8):1457-1461.
  2. Yildiz H, D’abadie P, Gheysens O. The role of quantitative and semi-quantitative [18F]FDG-PET/CT indices for evaluating disease activity and management of patients with dermatomyositis and polymyositis. Front Med (Lausanne). 2022;9:883727.