Skip to main content

Spontan chorion-amnion-separation efter vild leg

Mads Langager Larsen & Jacob Alexander Lykke

2. dec. 2019
2 min.

En flergangsgravid, 34-årig kvinde fik graviditetsbetinget diabetes mellitus og polyhydramnios. Ved gestationsalder 36 uger + 1 dag skubbede hendes fireårige barn hende hårdt i maven i forbindelse med leg, hvorved hun mærkede »et smæld« i højre side og efterfølgende en anderledes fornemmelse af liv. Hun blev samme dag undersøgt af en jordemoder, hvor alt blev fundet normalt. Tre dage senere henvendte hun sig igen med fortsat fornemmelse af »mindre liv«. Der blev foretaget en ultralydskanning, hvor man fandt et foster med normal vækst og flow samt en stor chorion-amnion-separation (CAS) i højre side (A). Der blev foretaget subakut sectio og forløst en lille, men rask pige.

CAS opstår, når amnionhinden helt eller delvist adskilles fra chorionhinden og kun er sammenhængende ved navlesnorens vedhæftning til placenta [1]. Hinderne fusionerer omkring uge 16, og herefter betragtes CAS som patologisk. CAS kan opstå iatrogent eller spontant og er associeret med for tidlig fødsel og for tidlig vandafgang [2]. CAS er også associeret med intrauterin død, da der menes at være en risiko for, at de løse hinder kan danne et bånd rundt om navlesnoren med risiko for kompression [3], hvilket illustreres tydeligt på B.

Korrespondance: Mads Langager Larsen. E-mail: mads.langager.larsen@regionh.dk

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 2. december 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Rheinboldt M, Delproposto Z. Sonography of placental abnormalities: a pictorial review. Emerg Radiol 2015;22:401-8.

  2. Bibbo C, Little SE, Bsat J et al. Chorioamniotic separation found on obstetric ultrasound and perinatal outcome. AJP Rep 2016;6: e337-e343.

  3. Levine D, Callen PW, Pender SG et al. Chorioamniotic separation after second-trimester genetic amniocentesis: importance and frequency. Radiology 1998;209:175-81.