Skip to main content

Spredning af viruspartikler under intubation

Simuleret forsøg på at kortlægge virusspredning under intubation tyder på, at al hud skal tildækkes, hvis kontaminering skal undgås.

Foto: colourbox
Foto: colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

1. maj 2020
02 min

I forbindelse med den nuværende COVID-19-pandemi er der stor fokus på at undgå smitte af sundhedspersonalet. Ud over spredning i form af dråbesmitte kan spredning forekomme ved dannelse af aerosoler, som indeholder mange viruspartikler og spreder sig over længere afstande, hvilket stærkt øger risikoen for smitte. Disse såkaldt »aerosolproducerende procedurer« omfatter blandt andet trakealsugning, noninvasiv ventilation, bronkoskopi samt intubation, som antages at indebære særlig høj risiko, da proceduren ofte forudgås af manuel ventilation og kan fremkalde hoste, og da lægen er meget tæt på patientens luftveje. Et simuleret forsøg, hvor man anvendte fantomer og radioaktivt mærket aerosol, som blev spredt ud af fantomets næse (simulation af hoste), prøver at kortlægge spredning af virus under en intubationsprocedure. Forfatterne rapporterer, at de radioaktive partikler kunne detekteres i hår, på udækket hud på halsen og ørerne samt på sko både hos personen, som foretog intubationen, og den assisterende læge og sygeplejerske, og konkluderer, at beskyttelsesdragter, som dækker al hud, er nødvendige for at begrænse ekspositionen.

Overlæge og traumemanager Søren Steemann Rudolph, Rigshospitalet, kommenterer: »Luftvejshåndtering af COVID-19-patienter udgør en særlig udfordring. Hastigt udviklende hypoksi hos patienten efter induktion af anæstesi samt risiko for smitteoverførsel betyder, at vanlig anæstesiologisk praksis skal skærpes. Baseret på internationale erfaringer med aktuelle og tidligere virusepidemier må man antage, at personale, der varetager luftvejshåndtering, er i særlig risiko for smitteoverførsel. Flere rekommandationer har således betonet vigtigheden af en ensartet og klar protokol for hele intubationsproceduren, herunder af- og påtagning af værnemidler og rengøring og bortskaffelse af kontaminerede utensilier. Dette lille studie belyser ikke blot vigtigheden af anvendelse af tilstrækkelige værnemidler, men også vigtigheden af en korrekt aftagning af værnemidler og personlig hygiejne hos personalet for at nedbringe potentiel smitteoverførsel«.

Feldman O, Meir M, Shavit D et al. Exposure to a surrogate measure of contamination from simulated patients by emergency department personnel wearing personal protective equipment. JAMA 27 apr 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen