Skip to main content

Stabil suppression af HIV1 negligerer risikoen for hiv-transmission til partneren

Der er nu > 5 års opfølgningsdata på HIV Prevention Trials Networks studie af risikoen ved at være partner til en patient med velbehandlet hiv-infektion. Resultaterne er opløftende.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

28. sep. 2016
2 min.

Der er nu > 5 års opfølgningsdata på HIV Prevention Trials Networks studie af risikoen ved at være partner til en patient med velbehandlet hiv-infektion. Resultaterne er opløftende.

Studiets første resultater blev allerede publiceret i maj 2011 efter et medianfollowup på 1,7 år, da interimanalysen viste, at tidlig antiretroviral terapi (ART) reducerede risikoen for smitte til partneren med 96%. Initialt randomiserede man patienter mellem tidlig (350-550 CD4+-celler/mm3) eller sen (< 250 CD4+-celler/mm3), men efter interimanalysen blev alle de implicerede hiv-patienter givet ART. Man inkluderede 1.763 patienter fra ni forskellige lande og har nu fulgt dem og deres (initialt ikke-hiv-smittede) partnere i, hvad der samlet svarer til 10.031 ekspositionsår. Alle implicerede blev ved inklusionen instrueret i sikker brug af kondom. Man så kun 78 hiv-infektioner blandt partnere, heraf 46 der ved HIV1-polymerasesekventeringsanalyse sikkert kunne relateres til indekspartneren. De 43 infektioner var ved smitte fra en sen ART-behandlet indekspatient, og kun de tre infektioner var ved smitte fra en tidlig ART-behandlet indekspatient. Ingen partnere blev smittet, hvis hiv var adækvat supprimeret, og blev kun set, hvis ART retrospektivt var indledt for sent eller ikke blev indtaget korrekt. Forfatterne konkluderer, at tidlig start af antiretroviral terapi er en god og sikker behandling ikke blot af hiv-smittede, men også af deres serodiskonkordante partner. Professor Lars Jørgen Østergaard, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: ”Det kan slås fast med syvtommersøm, at hvis man behandler hiv-smittede personer med antiretroviral medicin, så smitter de ikke andre, og hvis man forebygger personer, der udsættes for hiv-smitte, med forebyggende antiretroviral medicin, så bliver de ikke smittede. Alle hiv-smittede bør tilbydes behandling uanset immunforsvarets status, og det samme gør sig gældende for personer med særlig stor risiko for smitte. På den måde vil spredning af hiv kunne bremses, så der bliver væsentlig færre nysmittede, og på sigt vil hiv-epidemien brænde ud.

INTERESSEKONFLIKTER: LJØ får konsulent- og foredragshonorar fra GSK, BMS, Gilead og Janssen.

Cohen MS, Chen YQ, McCauley M et al. Antiretroviral therapy for the prevention of HIV-1 transmission. N Engl J Med 2016;375:830-9.