Skip to main content

>BMJ

Betablokkere, diuretika og statiner anvendes bl.a. til behandling af kardiovaskulær sygdom, og man har derfor diskuteret, hvorvidt disse lægemidler også kunne have en plads i den primære forebyggelse. I tidligere studier har man dog påvist, at disse lægemidler muligvis kan øge risikoen for diabetes.

En international gruppe af læger reanalyserede derfor data fra Nateglinide and valsartan in impaired glucose tolerance outcomes research (NAVIGATOR)-studiet for at undersøge, om risikoen for udvikling af diabetes blev påvirket af behandling med statin, betablokkere eller thiaziddiuretika hos ubehandlede patienter.

Ud fra i alt 9.306 patienter, der havde nedsat glukosetolerans og kendte risikofaktorer og blev inkluderet i NAVIGATOR-studiet, dannede man fire undergrupper, hvor patienterne ikke tidligere havde været behandlet med henholdsvis betablokkere (n = 5.640), diuretika (n = 6.346), statiner (n = 6.146) og calciumkanalblokkere (n = 6.294). De blev alle fulgt over en femårig periode med regelmæssige blodsukkerkontroller mhp. diagnostik af diabetes. I alt 16-22% af deltagerne i de fire definerede grupper blev i løbet af studieperioden sat i behandling med et af de fire respektive lægemidler.

Forfatterne påviste, at risikoen for diabetes var signifikant øget hos personer, der blev behandlet med diuretika (hazard ratio (HR): 1,23, (95% konfidens-interval (KI): 1,06-1,44) og statin (HR: 1,32; 95% KI: 1,14-1,48), men ikke hos personer, der blev behandlet med betablokkere og calciumkanalblokkere, og de konkluderede, at man bør foretage blodglukosemålinger hos højrisikopatienter, som sættes i behandling med thiaziddiuretika eller statin.

Professor, overlæge Steen Stender, Klinisk Biokemisk Afdeling, Gentofte Hospital, kommenterer: »Den øgede risiko for kardiovaskulær sygdom, som den medicinudløste diabetes hos højrisikopatienter medfører, anses som mere end kompenseret ved den blodtryks- og LDL-kolesterolreduktion, som den anførte medicinering forårsager. Hos patienter med særlig risiko for diabetes er det en ringe laboratorieudgift at supplere ikkefastende lipidmålinger med HBA1C«.

Referencer

  1. Shen L, Shah BR, Reyes EM et al. Role of diuretics, – blockers, and statins in increasing the risk of diabetes in patients with impaired glucose tolerance: reanalysis of data from the NAVIGATOR study. BMJ 2013;347:f67459.

  2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24322398

  3. Interessekonflikt: Steen Stender var investigator og er medforfatter på en række NAVIGATOR-publikationer.