Skip to main content

Statiner og ømme muskler

Patienter, som tidligere oplevede muskelgener under statinbehandling, havde ikke flere muskelsmerter på 20 mg atorvastatin end på placebo i et n-of-1 trial.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

13. maj 2021
2 min.

Statiner udgør i dag basisbehandling af hyperkolesterolæmi. Det er veldokumenteret, at disse medikamenter i meget sjældne tilfælde kan give anledning til rabdomyolyse, men det er dårligere belyst, om behandling med statiner fører til lettere muskelgener. En del patienter ophører imidlertid med at tage statiner, da de formoder, at deres lette eller moderate muskelsmerter skyldes behandlingen. I et nyt engelsk studie er der anvendt n-of-1 trial-design, hvor den enkelte patient fungerede som sin egen kontrol ved at indtage enten placebo eller atorvastatin i to måneder i et dobbeltblindet forsøg. I alt 200 patienter, som var ophørt med statiner på grund af muskelgener, blev inkluderet, og 151 gennemførte studiet med registrering af muskelsymptomer på en visual analog skala. Der var ingen forskel mellem sværhedsgrad af muskelsymptomerne på 20 mg atorvastatin daglig og placebo, og to tredjedele af patienterne genoptog statinbehandlingen.

Professor, overlæge Børge Grønne Nordestgaard, Københavns Universitet og Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Studiet bekræfter viden fra utallige store dobbeltblindede studier, nemlig at statiner er meget sikre og for praktiske formål ingen bivirkninger har. På grund af negativ presseomtale og misinformation har mange desværre den modsatte opfattelse, selv om statiner formentlig hører til blandt lægemidler med absolut færrest bivirkninger«.

Herrett E, Williamson E, Brack K. Statin treatment and muscle symptoms: series of randomised, placebo controlled n-of-1 trials. BMJ 2021;372:n135

INTERESSEKONFLIKTER: ingen