Content area

|
|

Stort og småt fra redaktionen

Forfatter(e)

Anja Pinborg

Ugeskr Læger 2018;180:V70336

Året 2018 er ved at rinde ud, og det er tid til en status fra Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion. Allerførst skal der lyde en tak til alle vores forfattere for de mange gode artikler, vi har fået ind, og ikke mindst vil vi gerne takke alle, som har været bedømmere på vores artikler. I yder et stort og vigtigt bidrag til Ugeskrift for Læger.

Vores første nye tematillægsnummer, som omhandlede hjertet og blev omdelt den 1. oktober 2018, blev rigtig vel modtaget af vores læsere. Tematillæg er en grundig gennemgang af et aktuelt emne, som bliver berørt fra både en videnskabelig og en journalistisk vinkel. Vi udgiver to nye tematillæg i april og oktober 2019 om hhv. genomisk medicin og cutting edge i onkologisk behandling, og de erstatter numrene i uge 30 og 52. Så hvis I savner Ugeskriftet mellem jul og nytår, ved I nu hvorfor.

Vi er p.t. i den meget heldige situation, at vi modtager så mange bidrag af høj kvalitet til Ugeskriftet, at vi desværre er nødt til at afvise også gode artikler. Derfor betyder nyhedsværdien i de enkelte artikler også en hel del ved udvælgelsen af de artikler, som bliver antaget til publicering. Dette kan af og til give anledning til skuffelse hos forfatterne og skriverier til redaktionen. Som redaktion er vi nødt til at tage økonomiske hensyn og har derfor begrænset spalteplads. Vi hører tit, at vi så bare kan nøjes med at publicere online, men denne proces er desværre heller ikke uden omkostninger, derfor bliver vi til stadighed nødt til at afvise også gode artikler. De mange gode artikler betyder også, at der går længere tid til, at artiklerne kommer i det trykte blad, men vi bestræber os meget på, at der skal være kort tid mellem antagelsen af artiklen og onlinepubliceringen og dermed indeksering til PubMed.

For at sætte fokus på de kliniske kvalitetsdatabaser vil Ugeskriftet som noget nyt i 2019 under en selvstændig fane præsentere interessante uddrag fra de nyeste rapporter fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Blot en lille reminder om, at data sharing-reglerne fra International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) træder i kraft pr. 1. januar 2019, og det vil sige, at alle, som starter med at inkludere patienter i kliniske randomiserede forsøg, skal have lave en data sharing-plan i deres protokol. På ICMJE’s hjemmeside ligger der skabeloner til, hvordan en sådan data sharing-plan kan udformes [1]. Hvis man ikke holder sig til reglerne, kan man få vanskeligheder ved at publicere i et af de tidsskrifter, som anvender ICMJE-reglerne, hvilket også er tilfældet i Ugeskrift for Læger/Danish Medical Journal (DMJ).

I 2018 kom den længe ventede sammenlægning af Ugeskrift for Læger, DMJ og Bibliotek for Læger på vores nye hjemmeside Ugeskriftet.dk, hvilket har givet en meget større sammenhæng imellem vores forskellige udgivelser, og forhåbentlig også gerne skulle skabe bedre overblik for vores forfattere. Da der desværre stadig hersker en del forvirring om, hvad vi publicerer hvor, kan vi oplyse, at Ugeskrift for Læger står for statusartikler og kasuistikker, og alt er skrevet på dansk. I DMJ publiceres originalartikler og systematiske oversigtsartikler, som skal være skrevet på engelsk. Abstracts fra de originalartikler, vi publicerer i DMJ, trykkes dog også i Ugeskrift for Læger. I Bibliotek for Læger udgives artikler om medicinens historie, kultur, etik og metode, og Bibliotek for Læger har en helt selvstændig redaktion.

Glædelig jul og god læselyst i 2019.

Korrespondance: Anja Pinborg, Ugeskrift for Læger. E-mail: anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk

Interessekonflikt: ingen. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med lederen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2018;180:V70336
Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-
    issues/clinical-trial-registration.html (21. nov 2018).

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer