Skip to main content

Stort vægttab med medicinsk behandling af overvægt

Kampen mod for mange kilo på kroppen synes aldrig at ende. Et nyt studie har vist, at behandling med lægemidlet tirzepatid – en kombination af GLP-1- og GIP-agonister – medfører op til 20% vægttab over 72 måneder.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

28. jul. 2022
2 min.

Behandling af svær overvægt med brug af tarmhormoner er veletableret. Særligt »glucagon-like peptide 1« (GLP-1) har været anvendt, hvor »glucose-dependent insulinotropic polypeptide« (GIP) er mindre kendt for de fleste. Men kombinationsbehandling med begge peptider er nu undersøgt et i stort randomiseret studie. Effekten er bemærkelsesværdig og giver håb for også store vægttab gennem medicinsk behandling.

Professor, overlæge, dr.med. et scient. Jens Frederik Rehfeld, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer:

»Den gastrointestinale endokrinologi var i mange årtier overset ,in the darkness of the bowel’ – af den øvrige endokrinologi, der kerede sig om hypofyse-, thyreoidea-, binyre-, pancreas- og kønshormoner. Men de tider er forbi med et mylder (n > 20) af nye mave-tarm-hormoner, der virker også på andre funktioner end fordøjelsen. Særlig klinisk interesse har den såkaldte inkretinvirkning påkaldt sig. Inkretin er et hundrede år gammelt begreb om mave-tarm-hormoners stimulering af insulinsekretionen. GLP-1- og GIP-derivater har i første omgang været fokus for farma-industrien. Og det har resulteret i lægemidler til diabetesbehandling, som har vist sig også at reducere overvægt. Den aktuelle artikel i New England Journal of Medicine dokumenterer smukt et effektivt GLP-1/GIP-kombinationspræparat til behandling af overvægt. Men muligheden for andre kombinationer er langtfra udtømte. F.eks. potenserer minimale mængder gastrin og/eller cholecystokinin (CCK) i dyreforsøg GLP-1’s virkning markant. Gastrin og CCK er således også inkretiner. Og sandsynligvis har flere af de nye tarmpeptider tilsvarende inkretinpotentiale. Den grundlæggende forståelse af gastrointestinal endokrinologi kræver netop en indsigt i det udtalte fysiologiske samspil med potenserende effekt mellem de enkelte mave-tarm-hormoner. De gastrointestinale hormoner fungerer med andre ord som instrumenter i et symfoniorkester, hvor enkelte instrumenter er melodibærende i visse passager, men hvor den fulde symfoniske klang kræver alles medvirken«.

Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. N Engl J Med 2022 (online 4. jun).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen