Content area

|
|

Stress og mindfulness

Forfatter(e)

Jens Peter Bonde

Ugeskr Læger 2020;182:V70737
Landsdækkende kortlægninger gennem mere end 30 år viser, at en støt stigende andel af befolkningen oplever stress. Vi ved ikke, om dette afspejler en øget forekomst af stressorer som konsekvens af ændrede leve- og arbejdsvilkår eller en ændret opfattelse af, hvad stress er – men desuagtet ledsages udviklingen af et stigende pres på sundhedsvæsenet. Således udgør f.eks. lægers anmeldelse af arbejdsrelateret psykisk lidelse i dag næsten 25% af alle anmeldelser af formodet arbejdsbetinget sygdom mod 2,5% i 1997 [1]. Selvom stress forstås som en tilstand, der har sin rod i ydre forhold og...
Reference: 
Ugeskr Læger 2020;182:V70737
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side