Content area

|
|

Stress og risiko for hjerte-kar-sygdom

Svensk registerstudie viser signifikant øget risiko for hjerte-kar-sygdom hos personer med stressfulde livsbegivenheder.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Flere studier har vist, at depression og angsttilstande er signifikant relaterede til øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Hvad angår betydningen af stress, er evidensen svagere, og de hidtidige studier har primært omfattet mandlige krigsveteraner med posttraumatisk stress-syndrom (PTSD). I et nyt svensk registerstudie, som omfatter over 130.000 patienter med stressrelateret sygdom inklusive PTSD og akutte stressreaktioner, har man som ikkeeksponerede kontrolpersoner brugt søskende, der ikke havde stresstilstande og havde haft lignende opvækstvilkår. Forfatterne fandt, at stressudsatte patienter havde en ca. 1,6 gange højere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom end deres ikkeudsatte søskende. Risikoen er størst inden for det første år efter den stressfulde livsbegivenhed, og den relative betydning af stress er større blandt personer under 50 år end blandt ældre.

Professor Naja Hulvej Rod, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, kommenterer: »Det er et stort og velgennemført registerstudie af sammenhængen mellem stressrelaterede diagnoser og risikoen for udvikling af hjerte-kar-sygdom. Forskerne anvender to forskellige sammenligningsgrupper og finder sammenlignelige resultater, hvilket styrker undersøgelsens konklusioner. De stærkeste sammenhænge findes inden for de første 6-12 måneder efter den stressrelaterede diagnose, hvilket tyder på, at akutte stressreaktioner i højere grad trigger en underliggende hjertesygdom end medvirker til sygdommes udvikling. Problemet med denne type forskning er, at de diagnostiske kriterier for stressreaktioner ikke er entydige, og man kan være bekymret for, om der er systematiske forskelle i, hvem der bliver diagnosticeret, og hvem der ikke bliver. Det er desuden vigtigt at understrege, at resultaterne ikke direkte kan overføres til mindre stressreaktioner eller stress i dagligdagen«.

Song H, Fang F, Arberg FK et al. Stress related disorders and risk of cardiovascular disease: population based, sibling controlled cohort study. BMJ 2019;365:I1255.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer