Skip to main content

Sun exposure behaviour among subgroups of the Danish population

Cand.pharm. Elisabeth Thieden: Forf.s adresse: Dermatologisk Forskningsafdeling D92, Bispebjerg Hospital, DK-2400 København NV. E-mail: et01@bbh.regionh.dk Forsvaret finder sted den 6. december 2007, kl. 13.30, Auditorium 4, Universitetsparken 2, København. Opponenter: Professor Antony Young, England, professor Elsebeth Lynge og Torkil Menné. Afhandlingen kan erhverves ved henvendelse til forfatteren på e-mail.

9. nov. 2007
3 min.

Ultraviolet stråling (UVR) fra solen er den vigtigste ætiologiske faktor i udviklingen af hudkræft. Hovedformålet med denne disputats var at opnå et objektivt, basalt kendskab til det individuelle soleksponeringsmønster samt at afdække de faktorer og med hvilken styrke der påvirker UV-dosis.

Disputatsen, der udgår fra Hudklinikken på Bispebjerg Hospital, består af ni artikler og en oversigt, der omhandler åbne, prospektive observationsstudier på raske, danske, frivillige. En aldersrelateret gruppe af børn, unge og indendørsarbejdere på 4-68 år samt grupper med forventet høj UV-dosis: soldyrkere, golfspillere og gartnere. Deltagerne udfyldte dagbøger om deres soladfærd og bar hver et armbåndsur med et personligt, elektronisk UV-dosimeter. Dosimeteret, der var udviklet i afdelingen, målte UV-dosis i SED (standardrødmeenheder) forsynet med tidsangivelse. Dette resulterede i UV-data fra 346 solår (1 solår = 1 deltager i 1 sommerhalvår) eller 39.068 dage (71%).

Der var en stor spredning i de årlige UV-doser i den totale deltagergruppe og de enkelte undergrupper, median 173 SED (spredning, 17-980 SED). Spredningen mellem grupperne var fra 132 SED for indendørsarbejdere til 224 SED for gartnere. Der var ingen signifikant korrelation mellem alder og årlig UV-dosis, hverken i den totale gruppe eller i gruppen af voksne, men deltagere under 20 år havde en stigning i dosis på 5 SED per år. Børn og unge under 20 år fik ikke en større del af livstids-UV-dosis end forventeligt (25%). Der var ingen forskel i årlig UV-dosis mellem mænd og kvinder, men piger fik en højere årlig UV-dosis end drenge (175 SED vs. 116 SED) på grund af flere dage med risikoadfærd (solbadning eller soleksponering af bare skuldre). Dette eksponeringsmønster med mere risikoadfærd blandt kvinder end mænd gjaldt også for unge og voksne. Deltagerne havde i løbet af et solår risikoadfærd i 13 dage (spredning 0-93 dage), brugte solfaktorcreme i fem dage (spredning 0-130 dage), men havde syv risikodage uden brug af solfaktorcreme (spredning 0-47 dage) og fik én solforbrænding (spredning 0-10). Deltagerne fik 36% af UV-dosis på fridage med risikoadfærd, børn dog 51% og unge 68%. Kun gartnere fik hovedparten af UV-dosis på arbejdsdage. Deltagerne fik 50% af UV-dosis mellem kl. 12 og 15.

Konklusioner

  • Høj UV-dosis fås fortrinsvis ved risikoadfærd på fri- og feriedage

  • Reduktion af UV-dosis opnås lettest ved at reducere risikoadfærd i solen

  • Pauser indendørs eller i skyggen mellem kl. 12 og 15 kan sænke UV-dosis signifikant

  • Solforbrændinger sker typisk ved risikoadfærd gennem mange timer på solrige fridage

  • Solfaktorcreme bruges for at undgå solforbrændinger ved risikoadfærd

  • Solariebrugere har flere dage med risikoadfærd i solen end ikkesolariebrugere

  • I vinterhalvåret i Danmark er UVR-dosis fra solen så lille, at solbeskyttelse er unødvendig