Skip to main content

Svær psoriasis øger risikoen for hypertension

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

19. jan. 2015
2 min.

Der er en øget forekomst af hypertension – og kardiovaskulære risikofaktorer generelt – blandt personer med psoriasis. Man ved ikke med sikkerhed, om og i så fald hvordan sværhedsgraden af psoriasis indvirker på hypertensionskontrol, herunder om sværere grader af psoriasis øger risikoen for ukontrolleret hypertension (defineret som blodtryk ≥ 140/90 mmHg). Formålet med dette studie var at undersøge denne relation.

Via en primærsektorbaseret, engelsk database blev der indhentet oplysninger om 1.322 tilfældigt udvalgte casepatienter, som var 25-64 år og diagnosticeret med psoriasis samt hypertension. Som kontroller identificerede man 11.977 alders- og praksismatchede personer diagnosticeret med hypertension. For casepatienter bad man via spørgeskemaer den praktiserende læge bestemme, om der var tale om mild, moderat eller svær psoriasis (svarende til affektion af hhv. ≤ 2%, 3-10% eller ≥ 10% af kropsoverfladen).

Det primære fund var en signifikant dosis-respons-sammenhæng mellem sværhedsgraden af psoriasis og ukontrolleret hypertension (≥ 140/90 mmHg). For hhv. mild, moderat og svær psoriasis fandt man i analyser justeret for en række variable, herunder brug af antihypertensiva og NSAID, oddsratio (AOR) = 0,97 (95% konfidens-interval (KI): 0,82-1,14), 1,20 (95% KI: 0,99-1,45) og 1,48 (95% KI: 1,08-2,04). Sammenlignet med kontrolgruppen syntes casepatienter generelt at have en øget risiko for ukontrolleret hypertension, dog ikke i statistisk signifikant grad (AOR = 1,10; 95% KI: 0,98-1,24).

Professor, overlæge Lone Skov, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital, kommenterer: ”Studiet er i overensstemmelse med et tidligere publiceret dansk studie, som viste, at patienter med svær psoriasis ofte er underbehandlet for deres kardiovaskulære risikofaktorer i forhold til baggrundsbefolkningen. Det understreger vigtigheden af screening for og behandling af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom hos patienter med psoriasis”.

Takeshita J, Wang S, Shin DB et al. Effect of psoriasis severity on hypertension control: a population-based study in the United Kingdom. JAMA Dermatol 2014 Oct 15 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: LS har været eller er tilknyttet Abbott, Janssen-Cilag, MSD, Lilly, Novartis, Pfizer, og LEO Pharma som konsulent eller underviser.