Skip to main content

Sygelighed hos patienter, der overlever akut myokardieinfarkt

Prognosen efter et akut myokardieinfarkt er markant forbedret over de seneste 20 år. Et nyt studie viser, at som dødeligheden efter et infarkt er faldet, er risikoen for andre sygdomme stigende.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze. jpg@dadlnet.dk

14. okt. 2023
2 min.

Mange overlever i dag et akut myokardieinfarkt. Det betyder, at dødeligheden hos patienter med overstået infarktsygdom i højere grad end tidligere skyldes andre sygdomme. Derfor foreslås i et nyt studie fra Danmark, at post infarkt-dødelighed fortjener et større fokus også i den kardiovaskulære tilgang. 

Overlæge, ph.d. Tina Ken Schramm, Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer: »Takket være bedre diagnosticering, forebyggelse og behandling af hjertepatienter er dødelighed og komplikationer efter et hjerteinfarkt faldet drastisk, således faldt dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme i dette studie fra 18,4% til 7,6% det første år efter hjerteinfarkt i undersøgelsesperioden (2000-2017), hvilket er på linje med andre studier. Faldet i hjerte-kar-dødeligheden hos hjerteinfarktpatienter medfører, at populationen af tidligere hjerteinfarktpatienter ikke alene er vokset, patienterne er også blevet ældre med deraf følgende risiko for at pådrage sig andre aldersrelaterede sygdomme. Således ses især i de ældre aldersgrupper (> 60 år) en betydelig relativ stigning i sygelighed og dødelighed af andre sygdomme efter et hjerteinfarkt. I nærværende studie sås en stigning fra 24,1% til 39,5% ikke-hjerte-kar-relateret sygdom hos hjerteinfarktpatienter. Især ses en betydelig stigning i incidensen af infektionssygdomme hos tidligere hjerteinfarktpatienter inden for det første år – med det in mente, at infektionssygdomme i sig selv øger risikoen for hjerteinfarkt. Derfor bør fokus for behandlingen af post hjerteinfarkt-patienter i høj grad også dreje sig om forebyggelse af ikke-hjerte-kar-relaterede tilstande ud over forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme. Fokus på ikke-hjerte-kar-relaterede årsager til dødelighed og sygelighed hos patienter, som har haft et hjerteinfarkt, er således vigtig ikke alene i klinikken, men også i forskningssammenhæng«.   

Interessekonflikter ingen.