Content area

|
|

Symptombehandling eller antibiotika til ukompliceret urinvejsinfektion

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

Ukompliceret urinvejsinfektion (UVI) er en hyppig lidelse, og helt op imod 25% af den antibiotika, som udskrives i almen praksis, er rettet mod UVI. Der har i nogle år været muligt, at udskrive en »vent og se-recept« til otitis media, sinuitis og akut bronkitis. Den aktuelle undersøgelse ser på, om symptombehandling af ukompliceret UVI kan begrænse antibiotikaforbruget, uden det går ud over antallet af komplikationer eller mængden af symptomer.

Studiet inkluderede 494 kvinder, som havde typiske symptomer på UVI og blev randomiseret til fosfomycin 3 g (n = 246) eller ibuprofen 3 × 400 mg (n = 248) i tre dage. Forfatterne fandt, at brugen af antibiotika i de første 28 dage faldt signifikant i ibuprofengruppen sammenlignet med fosfomycingrupen (283 hhv. 94 behandlinger). Dette svarer til en reduktion på af incidensraten på 66,5% (95% konfidens-interval (KI): 58,8-74,4%; p < 0,001). Der var signifikant flere symptomer i gruppen af ibuprofenbehandlede end i gruppen af fosfomycinbehandlede (areal under kurven (AOC): 140%, 95% KI: 125,4-157,3%). Endvidere var der fem tilfælde af pyelonefritis i ibuprofengruppen, mens der var et tilfælde i fosfomycingruppen (p = 0,12).

Professor Lars Bjerrum, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet, kommenterer: »Studiet viste, at over halvdelen af patienter med symptomer på ukompliceret UVI blev raske uden antibiotika. Det stemmer godt overens med undersøgelser fra almen praksis, som viser, at hen ved halvdelen af patienter med symptomer på UVI ikke har bakterier i urinen og derfor heller ikke skal have antibiotika. Studiet viste, ikke overraskende, at dem, der klarede sig fint uden antibiotika, var dem uden bakterier i urinen. Urinundersøgelser bør derfor være rutine hos alle med symptomer på UVI«.

Gágyor I, Bleidorn J, Kochen MM et al. Ibuprofen versus fosfomycin for uncomplicated urinary tract infection in women: randomised controlled trial. BMJ 2015;351:h6544

Interessekonflikt: Ingen

Blad nummer: 

Right side

af Christina Hjørnet Kamper | 28/06
3 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer
af Mogens Stubkjær Hüttel | 26/06
5 kommentarer
af Peter Søndergaard | 25/06
1 Kommentar
af Andreas Gothardt Lundh | 24/06
1 Kommentar
af Claus Mathias Harbeck | 23/06
5 kommentarer