Skip to main content

Synsnerveskedefenestration som behandling ved synstruende idiopatisk intrakraniel hypertension

Elisabeth Arnberg Wibroe1, Peter Bjerre Toft1, Kåre Fugleholm2, Marianne Wegener1, Henrik Lund-Andersen1 & Steffen Hamann1

2. mar. 2020
2 min.

En 19-årig kvinde (160 cm høj, vægt 90 kg) havde

haft hovedpine og synstab gennem to uger. Visus var 0,6/0,2 (højre/venstre øje), og der var omfattende synsfeltsdefekter og stasepapiller. På en MR-skanning sås der ingen rumopfyldende processer, en neurologisk undersøgelse viste normale forhold, og en lumbalpunktur viste normal cerebrospinalvæskesammensætning samt forhøjet åbningstryk på 31 cm H2O. Der blev diagnosticeret idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH) [1]. På en uge faldt visus til 0,3/0,03, og synsfelterne forværredes trods tryksænkende behandling med høj dosis acetazolamid. Der blev foretaget venstresidig synsnerveskedefenestration (SNSF) (se video). To dage efter måltes der markant bedring i visus og synsfelter på begge øjne, og fire uger senere var synsfelterne nærnormaliserede. Visus var 1,0/0,8, og hovedpinen var væk. Billederne viser nethindefotos af venstre øje med aftagende papilødem og automatisk perimetri med aftagende synsfeltsdefekter efter SNSF.

Ved SNSF skæres der hul i synsnerveskeden, hvorved trykpåvirkningen af synsnerven mindskes [2]. Behandlingen udføres på Rigshospitalet af oftalmologer og neurokirurger i samarbejde. SNSF er effektiv ved udtalte stasepapiller pga. IIH med hurtigt og/eller progressivt synstab, hvor medicinsk behandling har vist sig at være insufficient. Man kan forvente en behandlingseffekt i ca. 6 mdr. [3].

Se video 

Korrespondance: Elisabeth Arnberg Wibroe.

E-mail: elisabeth.arnberg.wibroe@regionh.dk

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 2. marts 2020

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Friedman DI, Liu GT, Digre KB. Revised diagnostic criteria for the pseudotumor cerebri syndrome in adults and children. Neurology 2013;81,1159-65.

  2. Garrity JA. What is the current status of optic nerve sheath fenestration? J Neuroophthalmol 2016;36,231-4.

  3. Gilbert AL, Chwalisz B, Mallery R. Complications of optic nerve sheath fenestration as a treatment for idiopathic intracranial hypertension.
    Semin Ophthalmol 2018;33,36-41.