Skip to main content

Teenagere undfanget ved reagensglasmetoden får samme skolekarakterer som naturligt undfangede børn

Dansk undersøgelse, som sammenligner skolekarakterer blandt 15-16-årige undfanget ved reagensglasmetoden, konkluderer, at disse børn opnår samme resultater som naturligt undfangede børn.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

9. okt. 2017
2 min.

I Danmark fødes hvert 20. barn efter reagensglasbefrugtning, enten efter almindelig IVF, mikroinsemination (ICSI) eller efter nedfrysning af befrugtede delte æg. Ny dansk undersøgelse har anvendt skolekarakterer opnået i niendeklasse i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi for at belyse disse børns boglige færdigheder. Studiet omfattede 4.766 reagensglasbørn (2.836 enkeltfødte og 1.930 tvillinger), hvis skolekarakterer blev sammenlignet med 5.660 enkeltfødte og 7.064 tvillinger undfanget ved naturmetoden. Enkeltfødte efter IVF havde marginalt bedre karakterer end naturligt undfangede, men efter korrektion for andre faktorer, såsom forældrenes højere uddannelse, havde enkeltfødte efter IVF lidt lavere karaktergennemsnit. Der fandtes ingen forskel hos tvillinger. Alt i alt fandtes det, at der for praktiske formål ikke er nogen forskel i reagensglasbørns og naturligt undfangede børns skolekarakterer ved afslutning af niendeklasse. Professor Anders Nyboe Andersen, Rigshospitalet, kommenterer: »Denne artikel bør fremhæves af to grunde. For det første illustrerer den på bedste vis værdien af de danske registre. Muligheden for at sammenkoble individer (såvel børn som forældre) fra vores IVF-behandlinger med fødselsoplysninger og niendeklasseskolekarakterer er jo suveræn. Trods vores beskedne population i Danmark har ingen andre lande publiceret opfølgningsstudier af næsten 5.000 ,IVF-børn’ 15-16 år efter fødslen med relevant kontrolgruppe. Den anden væsentlige grund er, at artiklens hovedfund lykkeligvis bekræfter, at de mange børn, der fødes efter almindelig IVF- eller ICSI-behandling, har boglige færdigheder på linje med andre. Dette gælder også tvillinger, hvilket er væsentligt som følge af den store hyppighed af tvillinger, som sås tidligere, hvor der blev oplagt 2-3 befrugtede og delte æg. I dag er standarden oplægning af et enkelt embryon. I dag kan vi derfor godt tillade os at konkludere, at både, hvad angår somatiske sygdomme og mentale færdigheder, synes IVF-behandlingen at resultere i raske børn, der klarer sig godt«.

Spangmose AL, Malchau SS, Schmidt L et al. Academic performance in adolescents born after ART – a nationwide registry-based cohort study. Hum Rep 2017;32:447-56.

Interessekonflikter: ingen