Content area

|
|

Telemedicinsk monitorering af symptomer under kurativ kemoterapi for kræft

Kræftpatienter, som var i kemoterapibehandling og rapporterede symptomer ved hjælp af et digitalt telemedicinsk værktøj oplevede bedre livskvalitet og mindre symptombyrde.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Kurativ førstelinjekemoterapi ledsages ofte af bivirkninger, bekymringer, angst og nedsat livskvalitet. Patienters indberetning af symptombyrden og bivirkningerne sker ofte retrospektivt ved de efterfølgende ambulante fremmøder. Et nyt europæisk studie undersøger i et randomiseret design effekten af et digitalt telemedicinsk system (eSMART) til tidstro symptomrapportering på livskvalitet, symptomer, angst og arbejdsevne. Studiet fandt sted på 12 onkologiske afdelinger i flere europæiske lande og inkluderede patienter med ikkemetastaserende brystkræft, tarmkræft og Hodgkins og non-Hodgkins lymfom. I alt 415 patienter blev randomiseret til interventionsgruppen med elektronisk Patient Reported Outcome (ePRO) og 414 til kontrolgruppen. Forfatterne rapporterer, at de patienter, som brugte eSMART til tidstro symptomrapportering, oplevede færre bivirkninger og bedre livskvalitet.

Professor, overlæge Helle Pappot, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »I 2016 viste et amerikansk studie forbedret livskvalitet som effekt af ePRO til symptomrapportering, og en efterfølgende analyse kunne påvise forlænget overlevelse i interventionsgruppen. Efterfølgende har mange forskere forsøgt at undersøge potentialet af ePRO på kræftområdet nærmere. Studier, som har fundet positiv effekt af ePRO i et kræftforløb, er blevet kritiseret for at være udført enten inden for enkelte kræftspecifikke diagnoser eller være enkeltinstitutionsstudier. Endda nationale studiedesign har været svære at reproducere, hvilket er blev tolket som forskelle i sundhedsvæsenets struktur på tværs af landene. Maguire et al viser nu, hvordan en ePRO-intervention på tværs af institutioner og lande kan have signifikant effekt på vigtige parametre i et kræftforløb, herunder livskvalitet. Man skal dog være opmærksom på, at effekten af ePRO-interventionen ikke udelukkende skyldes en algoritme med patient feedback og hjælp til selvhåndtering. Formentlig skyldes forskellen også de ekstra ressourcer, som er blevet tilført, så de onkologiske klinikker kunne etablere kontakt til patienter med alvorlige symptomer inden for 30 minutter og inden for otte timer til patienter med moderate symptomer. Forfatterne foreslår ePRO integreret i de kliniske retningslinjer, hvilket synes meningsfuldt, hvis der afsættes ressourcer til at håndtere patienternes tidstro symptomrapportering«.

Maguire R, McCann L, Kotronoulas G et al. Real time remote symptom monitoring during chemotherapy for cancer: European multicentre randomised controlled trial(eSMART). BMJ 2021;374:n1647

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Cecilie Hviid Christiansen | 07/07
2 kommentarer
af Kristian Mielke-Christensen | 06/07
5 kommentarer
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer