Content area

|
|

Tidlig antikoagulansbehandling af indlæggelseskrævende COVID-19 redder liv

Amerikansk observationsstudie estimerer, at start af AK-behandling i løbet af det første indlæggelsesdøgn reducerer dødelighed med ca. 30%.
Pressefoto: Sygehus Lillebælt
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

En væsentlig del af patofysiologien ved svær COVID-19 er tendens til dannelse af venøse og arterielle tromber. Et nyt amerikansk observationsstudie, som inkluderer næsten 4.300 indlagte patienter, forsøger at estimere effekten af antikoagulansbehandling på 30-dagesmortalitet. Behandlingen bestod i næsten alle tilfælde af subkutant lavmolekylært lavdosisheparin. På baggrund af en mortalitet på 14,3% blandt de patienter, som startede antikoagulansbehandling inden for det første indlæggelsesdøgn, sammenlignet med en mortalitet på 18,7% i gruppen uden blodfortyndende behandling estimerer forfatterne en risikoreduktion på 27%. Den gavnlige effekt af behandlingen var mest udtalt hos de patienter, som ikke blev overført til intensivafdeling inden for det første indlæggelsesdøgn. Forfatterne rapporterer, at antikoagulansbehandlingen ikke var associeret til flere alvorlige blødningskomplikationer.

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, kommenterer: »Patienter, som indlægges med COVID-19, har en høj risiko for venøs og arteriel tromboemboli. Derfor er det også fra mange sider, blandt andet fra Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase, anbefalet at give heparin som tromboseprofylakse til indlagte patienter. Denne store kohorteundersøgelse støtter antagelsen om gunstig effekt af heparinprofylakse. Svagheder ved undersøgelsen er, at det ikke er et randomiseret studie, og at næsten alle patienterne er mænd: 93%. Undersøgelsen giver ikke svar på det mere centrale spørgsmål om optimal dosering af lavmolekylært eller ufraktioneret heparin. Dette er ved at blive undersøgt i talrige randomiserede studier. Ved progredierende COVID-19 ser man stigning i D-dimer og forskellige koagulationsfaktorer samt inflammationsmarkører, men det er endnu uafklaret, hvordan disse parametre kan bidrage til at optimere doseringen af heparin«.

Rentsch CT, Beckman JA, Tomlinson L et al. Early initiation of prophylactic anticoagulation for prevention of coronavirus disease 2019 mortality in patients admitted to hospital in the United States: cohort study. BMJ 2021;372:n311.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer