Skip to main content

Tidlig diagnose af udviklingsmæssig dyspraksi er svær men vigtig

Statusartikel: Børn med dyspraksi kan have problemer med at magte aldersvarende opgaver som f.eks. påklædning trods normal begavelse

12. mar. 2018
1 min.

Dyspraksi defineres som manglende evne til at koordinere og udføre bestemte motoriske handlinger. Dyspraksi kan forekomme i alle aldersklasser, og man skelner mellem medfødt eller erhvervet dyspraksi, hvor den sidste kan opstå efter en række påvirkninger af hjernen, som f.eks. perinatal asfyksi eller infektion. I statusartiklen af Nikoghosyan-Bossen & Hoffmann gennemgås diagnostik af dyspraksi hos børn, og det konkluderes, at tidlig indsats kan mildne symptomerne og reducere de følelsesmæssige og sociale konsekvenser af denne funktionsforstyrrelse.

Læs statusartiklen