Skip to main content

For tidlig fødsel og boglige evner i teenageårene

Børn født før den 34. gestationsuge har i gennemsnit lavere skolekarakterer og IQ sammenlignet med børn født til tiden, mens dette ikke er tilfældet for børn født i den 34.-39. gestationsuge. 

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

28. mar. 2023
2 min.

Nyt dansk registerstudie relaterer skolekarakterer i matematik og dansk i folkeskolens afgangsprøve og for drengenes vedkommende også IQ ved sessionen til gestationsalder ved fødslen hos næsten 800.000 danske børn født i perioden 1986-2003. Forfatterne finder, at børn født før den 34. gestationsuge i gennemsnit fik lavere karakterer (mere markant i matematik end i dansk) og havde en lavere IQ ved sessionen end børn født i den 40. gestationsuge. Børn, som var født i den 34.-39. gestationsuge, havde ikke signifikant lavere karakterer eller IQ end børn født til tiden.

Forskningslektor, overlæge Bo Mølholm Hansen, Nordsjællands Hospital, kommenterer: »Et flot registerstudie, der belyser ,effekten af gestationsalder’ med hensyn til skolegang og IQ. Studiet anvender søskendedesign, som tager højde for familiens samlede betydning ud over forældrenes uddannelses- og indkomstniveau, og viser, at associationen mellem gestationsalder og skolepræstation og IQ svækkes, når man anvender dette design. Studiet genfinder, at ved faldende gestationsalder stiger andelen af børn, der ikke får en 9.-klasseseksamen, hvilket er en væsentlig bias, når man skal vurdere associationen mellem karaktergennemsnit og gestationsalder. Hvad angår sessionsdata, er det svært ikke at udelukke en tilsvarende bias. Studiet finder en association mellem 9.-klasseskarakterer og gestationsalder mindre end 34 uger. Med faldende gestationsalder falder karaktergennemsnittet, men resultaterne underbygger også, at mange af børnene klarer sig godt i skolen – selv de børn, der er født mere end 12 uger før terminsdatoen. Som noget nyt peger resultaterne på, at blandt børn med gestationsalder 34-39 uger er der ingen association mellem gestationsalder og skolepræstation og IQ. Det er svært at aflæse, om det kan skyldes ovennævnte bias, men som det også er vist i andre studier, må betydningen på individniveau være begrænset. Søskendedesignet er interessant i et forsøg på at isolere ,effekten af gestationsalder’, men når designet anvendes til at undersøge betydningen for skolegang og IQ, introduceres også nye spørgsmål. Placering i søskenderækken har betydning for IQ, således at det ældste barn har en højere IQ: Påvirkes resultaterne i et søskendedesign af, at tidligt fødte børn oftere er nr. 1 i søskenderækken og ligeledes oftere er enebørn?«

INTERESSEKONFLIKTER: ingen