Skip to main content

Tidlig mobilisering af patienter i respirator på intensivafdelingen

Stort randomiseret studie sætter spørgsmålstegn ved værdien af intensiveret tidlig mobilisering af patienter i respirator på intensivafdelingen.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

17. nov. 2022
2 min.

En af de alvorlige bivirkninger til behandling på intensivafdeling er »ICU-acquired weakness«. Muskelsvaghed efter et langvarigt intensivophold har stor betydning for den efterfølgende livskvalitet og er associeret med dårligere funktionsniveau og prognose. Et nyt studie undersøger, om tidlig mobilisering af patienter i respirator kan forbedre prognosen. Der deltog i alt 750 patienter, som modtog respiratorbehandling på 49 intensivafdelinger verden over og blev randomiseret til enten intensiveret tidlig mobilisering (i studiet ca. 21 min daglig) eller til »usual care«, dvs. vanlig mobilisering (ca. 8 min daglig). Forfatterne kunne ikke vise nogen fordele ved den mere intensive tidlige mobilisering på overlevelsen eller på livskvaliteten hos de patienter, som overlevede intensivopholdet. De registrerede flere bivirkninger som arytmier, desaturation og blodtryksfald i den aktive gruppe.

Professor, overlæge Thomas Strøm, Sygehus Sønderjylland, og overlæge, Odense Universitetshospital, kommenterer: »I den tidlige gruppe blev patienterne tilset af fysioterapeut 94% af tiden og i kontrolgruppen 81% af tiden. Ydermere var det kun under intensivindlæggelsen, at man har interveneret. Efter udskrivelse fra intensivafdelingen overgik begge grupper til standardbehandling. Derfor er forskellen imellem de to grupper ret beskeden. Ydermere er de rapporterede bivirkninger milde. Studiet ændrer derfor ikke på opfattelsen af, at mobilisering stadig er vigtig for patienterne. Ydermere er det vanskeligt at forestille sig et studie, der ville kunne påvise en effekt, idet det vil kræve en væsentligt dårligere behandling af kontrolgruppen, end hvad der aktuelt er anset som god faglig standard. Alternativt skulle interventionen ske med mere træning efter udskrivelse fra intensivafdeling og fortsætte efter udskrivelse fra sygehuset«.

The TEAM Study Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Early active mobilization during mechanical ventilation in the ICU. N Engl J Med. (online 26. okt2022).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen