Skip to main content

Tidlig operation versus elektiv kirurgisk rekonstruktion af forreste korsbåndskade

Tidlig kirurgisk rekonstruktion førte til bedre funktion af knæet end rehabilitering, som i ca. 50% af tilfældene blev efterfulgt af elektiv kirurgisk rekonstruktion.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

27. apr. 2021
2 min.

De fleste ledbåndsskader i og omkring knæet heler typisk spontant ved relevant konservativ behandling, hvorimod læsion af forreste korsbånd heler dårligt, og øget instabilitet af knæet bliver ofte resultatet. Dette kan øge risikoen for yderligere sekundære skader i knæet og taler for hurtig kirurgisk rekonstruktion, men evidensen for, at operation er at foretrække frem for initial konservativ behandling, er mangelfuld. I et nyt studie sammenlignes tidlig rekonstruktion mod konservativ behandling med rehabilitering efterfulgt af eventuel senere rekonstruktion hos udvalgte patienter. I alt indgik der 167 patienter med akut ruptur af forreste korsbånd i aldersgruppen 18-65 år. I rehabiliteringsgruppen havde halvdelen af patienterne behov for kirurgisk korrektion. Efter to år rapporterede patienter i gruppen, som blev opereret tidligt, bedre funktion i knæet og bedre muligheder for at deltage i sportsaktiviteter end den konservativt behandlede gruppe, hvor behandlingen startede med rehabilitering.

Afdelingslæge Anders Ploug Boesen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital, kommenterer: »De fleste steder er standardbehandlingen af forreste korsbåndskade initialt at prøve en periode med genoptræning for at opnå en bedre muskelfunktion omkring knæet med henblik på at forbedre stabilitet. De patienter, som efter en genoptræningsperiode fortsat oplever instabilitet, tilbydes operativ rekonstruktion. Det nye studie fra Holland tyder på, at operativ rekonstruktion inden for de første tre måneder medførte bedre patientrapporteret udfald ved toårsopfølgning end initial konservativ behandling. Det er vigtigt at bemærke, at studiet udelukkende har set på subjektive symptomer og knæfunktion i forhold til almindelige hverdags- og sportsrelaterede aktiviteter, mens man ikke har rapporteret data vedrørende objektive fund som løshed og pivoteringsgrad af knæet, hvilket også er en vigtig medvirkende indikator for, om man skal tilbyde rekonstruktion. Konklusionen skal derfor tages med forbehold, men sammenfattende er det et interessant randomiseret studie, som lægger op til fremtidige randomiserede undersøgelser med fokus på den optimale timing af rekonstruktion ved forreste korsbåndskader«.

Reijman M, Eggerding V, van Es E et al. Early surgical reconstruction versus rehabilitation with elective delayed reconstruction for patients with anterior cruciate ligament rupture: COMPARE randomised controlled trial. BMJ 2021;372:n375.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen