Content area

|
|

Tidligt opstået multimorbiditet disponerer til udvikling af demens

Engelsk befolkningsstudie viser, at tilstedeværelse af multisygdom allerede i 55-årsalderen var associeret til øget risiko for at udvikle demens i de efterfølgende år.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadl.dk

En af de uundgåelige konsekvenser af befolkningens stigende middellevetid er øget prævalens af demens og multimorbiditet, som defineres ved tilstedeværelse af mindst to kroniske sygdomme samtidig. I en ny artikel baseret på det engelske Whitehall II-studie, som er en prospektiv befolkningsundersøgelse, analyseres sammenhæng mellem multimorbiditet og senere udvikling af demens. Forfatterne rapporterer, at tilstedeværelse af multimorbiditet inden 55-åralderen var signifikant associeret til en demensdiagnose ved 65-årsalderen med en risikoøgning på ca. 2,5 gange i forhold til personer uden multisygdom.

Professor Ruth Frikke-Schmidt, Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet, og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, kommenterer: »Det kendte prospektive Whitehall II-studie af engelske ,civil servants’ har fulgt deltagerne igennem 30 år med seks followupbesøg. Via direkte link til det engelske offentlige sundhedssystem NHS kan sundhedsdata og sygdomsdiagnoser tilgås, ligesom vi kender det fra det danske system. Dette gjorde forfatterne i dette studie i stand til at definere en multimorbiditetseksposition ud fra de 13 hyppigste sygdomme i befolkningen. Studiet viser en klar sammenhæng mellem multimorbiditet og senere udvikling af demens, og mest tydeligt når multimorbiditeten starter hos midaldrende i stedet for ved højere alder. Dette er i fin overensstemmelse med den nylige litteratur vedrørende risikofaktorer opstået hos midaldrende versus højere alder. Resultaterne fra dette studie samt den kendsgerning, at alderen ved multimorbiditet generelt falder i befolkningerne, bør få afgørende betydning for implementering af ambitiøse forebyggelsesprogrammer inden for livstilssygdomme og bør i særlig grad målrettes yngre aldersgrupper. Et sådant forebyggelsesprogram vil ikke alene forebygge demens, men i særlig grad også alle følgesygdomme til overvægt. En samlet politisk strategi for at forebygge børneovervægt, som for eksempel set i Sverige, savnes«.

Hassen CB,Fayosse A, Landré B et al. Association between age at onset of multimorbidity and incidence of dementia: 30 year follow-up in Whitehall II prospective cohort study. BMJ 2022;376:e068005.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer