Content area

|
|

Tidsprofil af den beskyttende effekt af mRNA-baserede COVID-19-vacciner

Effekten af vaccinationen for at forhindre COVID-19-indlæggelse aftager til ca. 65% 4-5 måneder efter den tredje vaccination og øges markant efter fjerde dosis.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

I denne tid modtager mange danskere den fjerde vaccination mod SARS-Cov-2. Nyt stort case-kontrol-studie fra USA estimerer effekten af mRNA-vacciner (Pfizer-BioNTech og Moderna) til at forhindre indlæggelse på grund af moderat og svær COVID-19. På baggrund af over én million patienter og kontroller beregner forfatterne den beskyttende effekt af den primære vaccination og af de efterfølgende boostere i tidsperioden fra januar 2021 til juli 2022. De konkluderer, at effekten af hver vaccination aftager efter 3-5 måneder og øges markant efter en ny dosis. Den beskyttende effekt aftager dog mindre mærkbart mod meget svær sygdom, hvor vaccinen synes at virke længere end over for mildere grader af sygdommen. Den beskyttende effekt aftager også hurtigere hos patienter med svækket immunforsvar. Forfatterne konkluderer således, at der er en god grund til at lade sig vaccinere for fjerde gang.

Professor overlæge Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Effekten af et fjerde stik er relevant for borgere i risiko og for myndighederne. Data i omikrontiden er begrænsede. Mange undersøgelser af præomikron har vist, at vaccination har sin største effekt ved at beskytte mod indlæggelse eller død forårsaget af COVID-19, at beskyttelsen mod at blive smittet er noget mindre. Ferdinands et al analyserer netop data fra omikronbølgen og dokumenterer ganske godt, at vaccineeffektiviteten er op mod 90% umiddelbart efter en tredje vaccine, men at den gradvist falder til 30% otte måneder senere. Et fjerde stik ser ud til at reetablere effektiviteten til 75% i gruppen af 65+-årige, som er den gruppe af personer, som har den største risiko for at blive alvorligt syge. Data på de 50-65-årige er endnu for små til at analysere. Under alle omstændigheder er det opmuntrende, at et fjerde stik øger beskyttelsen markant i målgruppen – også selvom vaccinerne i undersøgelsen ,kun’ er monovalente og rettet mod den oprindelige SARS-CoV-2-variant. I dag benyttes en bivalent vaccine, som forventes at give bedre beskyttelse«.

Ferdinands JM, Rao S, Dixon BE et al. Waning of vaccine effectiveness against moderate and severe covid-19 among adults in the US from the VISION network: test negative, case-control study. BMJ 2022;379:e072141.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side