Content area

|
|

Tilfælde af vena vorticosa-varice

Forfatter(e)

Marie Krogh Nielsen & Anders Pryds

Øjenklinikken, RigshospitaletGlostrup

Ugeskr Læger 2020;182:V71002

En 31-årig ellers rask kvinde blev henvist til en øjenlæge på mistanke om kræft, efter at hun havde fået foretaget en screeningsundersøgelse af nethinden hos en optiker. Hun blev set af en praktiserende øjenlæge, der undersøgte nethinden grundigt ved brug af et kontaktglas for bedre at kunne visualisere hele øjenbaggrunden. Ved denne undersøgelse blev der ikke fundet nogen patologiske forandringer, men hun blev henvist til en second opinion på Øjenklinikken, Rigshospitalet Glostrup.

Ved indirekte oftalmoskopi blev der observeret en eleveret rund læsion opadtil på nethinden (A, pil). Efter let tryk på bulbus svandt denne markant i størrelse (B). Læsionen var ligeledes tydelig på et nær-infrarød-billede (C, pil). Patienten blev undersøgt med optisk kohærenstomografi, der ikke viste tegn på malignitet, men viste en jævn kuppelformet elevation af hele nethinden (D).

Venae vorticosae drænerer choroidea, og varicer herfra er en sjælden, asymptomatisk og benign tilstand, der ikke kræver behandling [1]. Diagnosen kan bekræftes ved klinisk undersøgelse og et let tryk mod bulbus, hvilket får varicen til at svinde i størrelse [2]. Kontaktglas kan derfor ikke anvendes til påvisning af disse forandringer, da de applicerer et tryk på bulbus.Korrespondance: Marie Krogh Nielsen.E-mail: marie.krogh.nielsen@regionh.dk
Publiceret på Ugeskriftet.dk: 27. april 2020
Interessekonflikter:ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2020;182:V71002
Blad nummer: 

Litteratur

  1. Veronese C, Staurenghi G, Pellegrini M et al. Multimodal imaging in vortex vein varices. Retin Cases Brief Rep 2019;13:260-5.

  2. Gündüz K, Shields CL, Shields JA. Varix of the vortex vein ampulla simulating choroidal melanoma: report of four cases. Retina 1998;18:343-7.

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer