Skip to main content

Tilknytning til arbejdsmarked efter stroke i Danmark

To tredjedele af danskere, som har haft iskæmisk apopleksi i den arbejdsdygtige alder, har fortsat en tilknytning til arbejdsmarkedet to år efter diagnosen. 

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

28. mar. 2023
2 min.

Akut trombolyse eller trombektomi har markant forbedret prognosen efter stroke. Selvom medianalderen for apopleksi i Danmark er 75 år, ses sygdommen hos mange personer i den arbejdsdygtige alder. Et nyt dansk registerstudie beskriver prognosen for fortsat arbejdsmarkedstilknytning hos alle danskere mellem 18 og 60 år, som har haft stroke i perioden fra 2005 til og med 2018. De rapporterer, at ca. to tredjedele af de ca. 21.000 personer, som havde iskæmisk stroke eller subaraknoidalblødning (SAH), havde arbejdsmarkedstilknytning to år efter diagnosen. Tilsvarende andel for personer med cerebral hæmoragi var lavere og lå på ca. 50%.

Professor overlæge Christina Kruuse, Neurologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Forfatterne har undersøgt prævalensen for arbejdsmarkedtilknytning over tid hos 22.907 yngre, 18-60 år, efter iskæmisk stroke, hæmoragisk stroke eller SAH i forhold til en alders- og kønsmatchet kohorte uden stroke ved inklusion. Studiet er baseret på data fra 2004 til 2018 hentet fra de unikke nationale databaser, Dansk Apopleksi Register, nu Danstroke, Landspatientregisteret og DREAM-databasen, som har oplysninger om kommunal støtte. Studiets positive budskab er, at trods forventelig tidlig sygemelding, så er to af tre med iskæmisk stroke og SAH vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter to år, og omkring hver tiende er på invalidepension relativt til kontrolgruppen. Dog er det ikke afklaret, om samme arbejdsfunktion kan opnås.  For patienter med hæmoragisk stroke er arbejdsmarkedstilknytningen væsentligt lavere. Resultaterne understreger, at rehabilitering og tilbagevenden til tidligere funktionsniveau kan ske, men tager tid, hvilket er vigtigt at formidle til stroke-patienter. Foruroligende er den ulighed i rehabilitering, som også beskrives, hvor hyppighed af arbejdsmarkedstilknytning falder med lavere uddannelse og indtægt, alder og forekomst af psykiske lidelser. Denne problemstilling bør have større fokus i fremtidige studier«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen