Skip to main content

Tilskud til lægemidler

Lægemiddelstyrelsen

9. nov. 2007
1 min.

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 8. oktober 2007 ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(C-09-DA-01) Losazid tabletter*, Orifarm A/S

(C-10-AA-01) Simvastatin »Arrow« tabletter*, Arrow Pharma ApS

(R-03-DC-03) Singulair tabletter*, Paranova Danmark A/S

(N-06-CC-01) Sumatriptan »ratiopharm« tabletter*, ratiopharm A/S

(R-06-AX-26) Telfast tabletter*, 2care4 ApS

(G-03-GA-06) Puregon injektionsvæske*, Orifarm A/S

(R-03-BB-04) Spiriva Respimat inhalationsvæske, Boehringer Ingelheim Danmark A/S

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme

(A-02-BA-02) Syrex tabletter*, Orifarm Generics A/S

Gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om social pension eller til personer, der er omfattet af følgende tilskudsklausul:

Ulcus duodeni. Ulcus ventriculi. Refluksøsofagitis. Zollinger-Ellisons syndrom. Gastroskopisk verificeret Helicobakter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika. En betingelse for at opnå tilskud er derfor, at lægemidler er ordineret på recept, og at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 8. oktober 2007.

*) Omfattet af tilskudssystemet