Content area

|
|

Tilskud til lægemidler

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 30. november 2009 ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(R-03-AC-03) Bricanyl Turbohaler inhalationspulver*, 2care4 ApS

(G-03-FA-01) Cliovelle tabletter*, CampusPharma AB

(G-03-DA-04) Crinone vaginalgel*, Paranova Danmark A/S

(N-04-BA-02) Levodopa/benserazid »Teva« kapsler*, Teva Denmark A/S

(M-01-AX-01) Nabumeton »BMM Pharma« tabletter*, BioPhausia A/S

(P-01-BA-02) Plaquenil tabletter*, Paranova Danmark A/S

(N-04-BC-04) Requip-Prolip depottabletter*, Orifarm A/S

(L-04-AD-01) Sandimmun Neoral kapsler*, Singad Pharma ApS

(D-10-AX-03) Skinoren creme*, 2care4 ApS

(N-03-AX-11) Topiramat »Orion« tabletter*, Orion Pharma A/S

(G-04-BD-08) Vesicare tabletter*, Paranova Danmark A/S

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

(D-01-AE-16) Loceryl medicinsk neglelak*, EuroPharmaDK ApS

gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om social pension eller til personer, der er omfattet af følgende tilskudsklausul:

Negleinfektioner forårsaget af amorolfinfølsomme svampe.

En betingelse for at opnå tilskud efter tilskudsklausulen er, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

(C-08-CA-09) Lacipil tabletter*, 2care4 ApS

gruppe klausuleret til personer, der lider af følgende sygdom: Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-kar-sygdom, hvor behandling med dihydropyridin-calciumantagonister med generelt tilskud uden klausulering ikke tolereres, eller i helt særlige tilfælde - efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens tilstand - ikke er hensigtsmæssig. En betingelse for at opnå tilskud er derfor, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

(C-10-AC-01) Questran pulver til oral suspension, Singad Pharma ApS

gruppe klausuleret til personer, der lider af følgende sygdom: Patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. En betingelse for at opnå tilskud er derfor, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

(N-04-BC-09) Neupro depotplaster, UCB Nordic A/S

gruppe klausuleret til personer, der lider af følgende sygdom: Parkinsons sygdom. Dette gælder for depotplastre i styrken 2 mg/24 timer. En betingelse for at opnå tilskud er derfor, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 30. november 2009.

* Omfattet af tilskudsprissystemet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(51):
Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer