Skip to main content

Tilskud til lægemidler

2. nov. 2005
01 min

I medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 63 af 24. januar 2000 om medicintilskud meddeler Lægemiddelstyrelsen, at følgende lægemidler per 2. september 2002 optages på fortegnelsen over lægemidler, hvortil der ydes generelt tilskud efter sygesikringslovens § 7:

(N-06-AG-02) Moclostad tabletter*

(C-07-AB-07) Bisoprolol »Alpharma« tabletter*

(R-03-CC-12) Bambuterol »Paranova« tabletter*

Denne bestemmelse trådte i kraft den 2. september 2002.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen