Content area

|
|

Tilskud til lægemidler

Forfatter(e)
Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 30. maj 2011 ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(L-02-BG-03) Anastrozol »Bluefish« tabletter*, Bluefish Pharmaceuticals AB

(G-03-HA-01) Androcur tabletter*, 2care4 ApS

(B-01-AC-04) Clopidogrel »Orion« tabletter*, Orion Pharma A/S

(A-02-BC-03) Lansoprazol »Actavis« enterokapsler*, Actavis A/S

(L-02-AE-02) Leuprorelin »Abacus Medicine« pulver og solvens til injektionsvæske*, Abacus Medicine ApS

(C-09-DA-01) Losartan/hydrochlorthiazid »Bluefish« tabletter*, Bluefish Pharmaceuticals AB

(N-04-BC-05) Pramipexol »Bluefish« tabletter*, Bluefish Pharmaceuticals AB

(N-05-AX-08) Risperdal oral opløsning*, EuroPharmaDK ApS

(R-03-AK-07) Symbicort Forte Turbuhaler inhalationspulver*, Tabs n Caps Pack ApS

(R-03-AK-07) Symbicort Turbuhaler inhalationspulver*, Tabs n Caps Pack ApS

(A-10-BX-07) Victoza injektionsvæske, Abacus Medicine ApS

(N-05-AX-13) Xeplion depotinjektionsvæske, Janssen-Cilag A/S

(N-02-CC-03) Zomig tabletter*, Abacus Medicine ApS

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

(C-10-AA-07) Crestor tabletter*, Abacus medicine ApS

(C-10-AC-01) Questran pulver til oral suspension*, 2care4 ApS

lægemidlet er klausuleret til personer, der opfylder følgende sygdomsklausul: Patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, hvor behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 30. maj 2011.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2011;173(25):
Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer