Skip to main content

Tilskud til lægemidler

16. okt. 2006
1 min.

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 31. juli 2006 ydes generelt tilskud efter sygesikringslovens § 7 til følgende lægemidler:

(N-04-BC-04) Adartrel filmovertrukne tabletter*, GlaxoSmithKline Pharma A/S

(A-10-AB-06) Apidra OptiSet injektionsvæske, Aventis Pharma A/S

(N-06-AB-10) Cipralex filmovertrukne tabletter*, PharmaCoDane ApS

(C-09-DA-03) Cotareg filmovertrukne tabletter*, PharmaCoDane ApS

(R-03-AC-03) Terbasmin Turbuhaler inhalationspulver*, 2care4 ApS

gruppe uden klausulering overfor bestemte sygdomme

Denne bestemmelse trådte i kraft den 31. juli 2006.

*) omfattet af tilskudsprissystemet.