Skip to main content

Tilskud til lægemidler

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.

8. jun. 2007
2 min.

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 21. maj 2007 ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(B-01-AC-30) Aggrenox depotkapsler*, Paranova Danmark A/S

(A-02-BC-05) Axagon enterotabletter*, Orifarm A/S

(C-09-DA-03) Co-Diovan tabletter*, Orifarm A/S

(C-09-DA-07) PritorPlus tabletter*, GlaxaSmithKline Pharma A/S

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme

(B-01-AC-06) Carnyl tabletter*, Nycomed Danmark ApS

gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om social pension eller til personer, der er omfattet af følgende tilskudsklausul: Sekundær profylakse af isk-æmisk hjertesygdom, iskæmisk cerebral apopleksi, transitorisk cerebral iskæmi og perifer arteriel insufficiens. Atrieflimren. Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom som trombose og akut koronarsyndrom hos personer over 50 år med en eller flere af følgende lidelser, der alle anses for at være risikofaktorer for udvikling af kardiovaskulær sygdom: Hypertension, hyperkolesterolæmi, diabetes mellitus, adipositas (BMI > 30) og familiær historie om myokardieinfarkt før 55-års-alderen hos mindst en forælder eller søskende. Polycytæmia vera. Essentiel trombocytose. Idiopatisk myelofibrose. Uklassificeret myeloproliferativ tilstand. En betingelse for at opnå tilskud er derfor, at lægemidlet er ordineret på recept, og at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Ændring af udleveringsbestemmelse

Udleveringsbestemmelsen for alle lansoprazol kapsler i styrken 15 mg i pakningsstørrelserne til og med 56 stk. ændres fra B til HA og flyttes derfor fra tilskudsgruppen uden klausulering over for bestemte sygdomme til tilskudsgruppen klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om social pension eller personer, der lider af følgende sygdomme: Ulcus duodeni. Ulcus ventriculi. Refluksøsofagitis. Zolinger-ellisons syndrom. Gastroskopisk verificeret Helicobakter pylori- associeret ulcus i kombination med antibiotika. En betingelse for at opnå tilskud er derfor, at lægemidlet er ordineret på recept, og at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 21. maj 2007.