Content area

|
|

Tiltag til at fremme sekundær prævention efter akut myokardieinfarkt

Påmindelser i form af mail og telefonopkald øgede adhærens til hjerterehabilitering, men ikke til brug af forebyggende medicin.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Kliniske retningslinjer anbefaler, at alle patienter med førstegangs-akut myokardieinfarkt og tegn på aterosklerostisk hjertesygdom efter udskrivelsen deltager i et hjerterehabiliteringsprogram og behandles med flere typer medikamenter (statiner, trombocythæmmere, betablokkere og ACE-hæmmere eller angiotensin-2-antagonister). Erfaringerne viser dog, at langtfra alle patienter følger disse råd. I et nyt studie fra Canada undersøgte man, om man kunne forbedre adhærens til medicinbrug og deltagelse i hjerterehabilitering ved at sende påmindelsesmail og eventuelt supplere med telefonopkald. I studiet var der inkluderet ca. 2.600 patienter, som blev randomiseret til tre interventioner: en gruppe, som både fik mail og blev ringet op, en anden gruppe, som kun fik mail, og en kontrolgruppe. Forfatterne rapporterer om højere gennemførelse af hjerterehabilitering i gruppen, der fik både mail og telefonopkald (37%) efterfulgt af 32% i gruppen, som kun fik mail, og 27% i kontrolgruppen. Der kunne ikke påvises effekt af interventionen på adhærens til brug af de undersøgte forebyggende medikamenter.

Professor, overlæge Mogens Lytken Larsen, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: »Undersøgelsesresultaterne er sammenlignelige med danske erfaringer, hvor vi har fundet de samme barrierer for at få alle patienter til at deltage i rehabiliteringen. Mange udebliver, fordi de ikke mener, de har fået tilbuddet, andre, fordi de ikke kan overskue det, så en yderligere aktiv indsats fra sundhedsvæsenet som i denne artikel skal være velkommen. Fundet af den meget lave adhærens til brug af den forebyggende medicin er imidlertid betydeligt lavere, end vi ser i Danmark, muligvis fordi vi har en velfungerende primærsektor, der følger op på patienterne«.

Ivers NM, Schwalm JD, Bouck Z et al. Interventions supporting long term adherence and decreasing cardiovascular events after myocardial infarction (ISLAND): pragmatic randomised controlled trial. BMJ 2020;369:m1731.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Knud Raben-Pedersen | 21/09
6 kommentarer
af Peter Matzen | 21/09
1 Kommentar
af Finn Vallø Hansen | 21/09
1 Kommentar
af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar