Content area

|

Toksisk shock-syndrom er en underdiagnosticeret livstruende tilstand som skyldes superantigen-producerende bakterier

Toksisk shock-syndrom (TSS) skal haves in mente ved kvalme, opkastninger, erytem, konjunktivitis, hudafskalning og septisk shock uden oplagt ætiologi.
A. Antigen optages i APC, nedbrydes i lysosomet til peptidfragmenter og præsenteres på overfladen af APC. Ved binding og genkendelse af TCR, aktiveres T-cellen. B. SAg bindes direkte til MHC-II på den APC og Vβ-regionen af TCR og omgår den normale præsentationsproces.
Forfatter(e)
Redaktionen

TSS skyldes infektion med superantigen (SAg)-producerende Staphylococcus aureus eller Steptococcus pyogenes. Trods en højere mortalitet og samme incidens som meningokoksepsis har sygdommen langt mindre opmærksomhed og er formentlig underdiagnosticeret. Statusartiklen af Shurmann Hansen et al. gennemgår patofysiologi diagnostik og behandling og konkluderer at tidlig diagnostik og målrettet antibiotisk behandling er essentiel for at nedbringe sygdommens høje morbiditet og mortalitet.

Læs statusartikel
Toksisk shock-syndrom
Niklas Schurmann Hansen, Steffen Leth & Lars Toft Nielsen

Right side

af Bjørn Skjoldbye | 06/06
18 kommentarer
af Peter Doering | 05/06
2 kommentarer
af Lars Meinert | 04/06
2 kommentarer
af Andreas Tomaas Ravn | 04/06
1 Kommentar
af Poul Erik Rørbæk | 03/06
3 kommentarer
af Kristine Rasmussen | 03/06
1 Kommentar
af Theodóra Hannesdóttir Cleemann | 02/06
3 kommentarer