Skip to main content

Tranexamsyre nedsætter mortaliteten efter post partum-blødning

Større randomiseret klinisk studie (RCT) involverende 20.000 kvinder viser signifikant effekt af tranexamsyre på død som følge af post partum-blødning.

Redigeret af Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

4. jul. 2017
2 min.

Post partum-blødning er den vigtigste årsag til maternelle dødsfald på verdensplan.

Tidligere studier har vist, at en hurtig opstart af behandling med tranexamsyre hos patienter med akut traumatisk blødning reducerer blødningsinduceret dødsfald. Det er vist, at inden for den først time efter fødslen er der fordobling af plasminogenniveauerne i blodet. I nærværende studie af WOMAN Trial Collaborators planlagde man at undersøge, hvorvidt behandling med tranexamsyre kunne reducere dødsfald, andelen af hysterektomier og andre relevante morbiditeter hos kvinder med post partum-blødning. I 21 lande, 193 hospitaler, inkluderede man patienter, der var 16 år eller ældre med en klinisk diagnose af post partum-blødning (estimeret blodtab på 500 ml efter vaginal fødsel, 1.000 ml efter kejsersnit eller en hvilken som helst blødning medførende hæmodynamisk instabilitet). Patienter fik enten 1 g tranexamsyre eller placebo ved langsom intravenøs injektion (100 mg/ml med infusionshastighed på 1 ml/min). Såfremt blødningen fortsatte efter en halv time, eller der var genblødning inden for 24 timer efter den første behandling, gentog man dosis. Der blev totalt inkluderet 10.036 i tranexamgruppen og 9.985 i placebogruppen. I alt 89 kvinder (1,2 %) døde i tranexamgruppen sammenlignet med 127 kvinder (1,7 %) i placebogruppen (relativ risiko = 0,69; 95% konfidens-interval: 0,52-0,91; p = 0,008). Denne effekt sås kun hos patienter, der fik tranexamsyre inden for 3 t. Der var ingen signifikant forskel, såfremt behandlingen blev opstartet 3 t. efter, at blødningen startede. Der var ingen signifikant forskel i forekomsten af tromboemboliske events, organsvigt eller sepsis mellem grupperne.

Overlæge, ph.d. Jens Langhoff-Roos fra Rigshospitalet vurderer: ”Det længe ventede multicenter-RCT om nytten af tranexamsyre ved post partum-blødning er endeligt kommet. Studiet blev forlænget, til der var signifikant effekt på maternel død. Det viste også, at jo tidligere tranexamsyre blev givet jo bedre effekt, og der var ikke nogen øget risiko for trombose. I Danmark har vi været på forkant med resultatet, idet vores nationale guideline i mange år har anbefalet tranexamsyre allerede efter 500 ml blødning. Da der er gode fysiologiske og epidemiologiske argumenter for brugen af tranexamsyre, må vi håbe, at implementeringen på de danske fødesteder bliver effektiv (og afløser brugen af misoprostol, som ikke har nogen effekt!)”.

WOMAN Trial Collaborative Group. Lancet 2017;389:2105-16.

Interessekonflikter: ingen.