Skip to main content

Trastuzumab deruxtecan til brystkræft med lav ekspression af human epidermal vækstfaktor receptor 2 (HER2).

Konjugatet af HER2-antistoffet trastuzumab og topoisomerasehæmmeren deruxtecan forbedrede prognosen hos patienter med metastaserende brystkræft og lav ekspression af HER2.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

2. aug. 2022
2 min.

Cirka 15 procent af alle tilfælde af mammacancer er karakteriseret ved, at kræftcellerne på overfladen udtrykker et stort antal af HER2-receptorer og kaldes for HER2-positiv brystkræft. Patienter med denne type brystkræft har en øget risiko for recidiv. Antistoffer rettet imod HER2, som trastuzumab, har en god effekt på sygdommen, mens de ikke er effektive ved brystkræft med lav eller ingen ekspression af HER2. Et nyt studie undersøger effekten af kombinationsmedicinen trastuzumab + deruxtecan, hvor HER2-antistoffet er konjugeret til en topoisomerasehæmmer, hos kvinder med metastaserende brystkræft, som har en lav ekspression af HER2. Forfatterne rapporterer en signifikant bedre overlevelse og progressionsfri levetid hos de patienter, som fik den konjugerede kombinationsbehandling sammenlignet med de patienter, som fik vanlig kemoterapi.

Professor Bent Ejlertsen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »En reduktion i risikoen for progression og død på hhv. 50% og 36% efter en-to linjer kemoterapi er overbevisende hos patienter med fremskreden brystkræft, der ikke er følsomme for antihormonbehandling. For trastuzumab deruxtecan (T-DXd) svarer det til seks måneders forlængelse af overlevelsen. De antistoffer og tyrosinkinasehæmmere, der er i brug, blokerer den cellulære HER2-signalvej og er virksomme hos ca. 15% med HER2-positiv brystkræft, dvs. høj immunhistokemisk ekspression eller overamplifikation af HER2. For T-DXd frigives den membranpermeable topoisomerase I hæmmer efter binding af T-DXd til HER2 og internalisering, hvorved både HER2-positive og de omkringliggende celler dræbes. En effekt, der er opnået hos patienter med lav HER2-ekspression, der udgør ca. 55% og hidtil er betragtet som HER2-negative. Nye kriterier og f.eks. kvantitative HER2-test må dog overvejes. Tre toksiske dødsfald af interstitiel lungesygdom i tillæg til kendte bivirkninger gør, at der skal være fokus på T-DXd’s toksicitet. Studiet har vide perspektiver, især for neoadjuverende T-DXd ved tidlig brystkræft, men også ved andre kræftsygdomme, hvor der er ekspression eller måske mutation af HER2«.

Modi S, Jacot W, Yamashita T et al. Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-low advanced breast cancer. N Engl J Med. 2022 (online 5. jun).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen personlige, men afdelingen har modtaget fondsmidler fra Kræftens Bekæmpelse, Astra Zeneca, Eli Lilly, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, og Samsung Bioepis