Skip to main content

Traumatisk hjerneskade og udvikling af demens

Dansk registerstudie viser, at selv mindre hovedtraumer er associerede til øget risiko for demens senere i livet.

Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk
4. maj 2018
02 min

De omfattende danske sundhedsregistre giver unikke muligheder for at undersøge mulige associationer mellem forskellige sygdomme. En dansk forskergruppe har på baggrund af data fra 2,8 mio. danskere undersøgt sammenhængen mellem traumatisk hjerneskade og udvikling af demens i løbet af i løbet af en 36-årig periode. Ved hjælp af Landspatientregistret kunne de identificere ca. 132.000 personer med traumatisk hjerneskade og 127.000 personer, som udviklede demens. Risikoen for demens var ca. 20% højere (hazard ratio (HR) 1,24; konfidensinterval (KI): 1,21-1,27) hos personer med én episode af traumatisk hjerneskade sammenlignet med personer uden traumatisk hjerneskade. Risikoen for demens var højest i de første seks måneder efter hjerneskaden og steg med flere tilfælde af traumatisk hjerneskade. Risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom var ca. 16% højere (HR 1,16; KI:1,12-1,22).

Professor Steen Hasselbalch, Nationalt Videncenter for Demens, komenterer: ”Sammenhængen mellem hovedtraumer og demens har været kendt længe. Gentagne svære hovedtraumer som det ses ved særlige sportsgrene har vist sig at kunne føre til patologiske forandringer i hjernen, som delvist ligner dem, der ses ved Alzheimers sygdom, hvorimod sammenhængen mellem demens og mindre hovedtraumer har været mere omdiskuteret. Studiet af Fann et al er meget stort og velgennemført. Det underbygger sammenhængen mellem risikoen for demens og både mindre og større hovedtraumer. Registerstudier er altid behæftet med stor usikkerhed, når det kommer til at påvise årsagssammenhænge. I dette studie har man forsøgt på flere måder at tage højde for omvendt kausalitet, altså at personer meget tidligt i et demensforløb har flere hovedtraumer, eller at der kan være fælles risikofaktorer for både hovedtraumer og demens. Trods en vis usikkerhed om kausalitet, som altid vil være til stede i den slags studier, er studiet af Fann et al et vigtigt bidrag til forskningen i demensrisikofaktorer og peger på, at selv mindre hovedtraumer kan have betydning for demensudvikling”.

Fann JS, Ribe AR, Pedersen HS et al. Long-term risk of dementia among people with traumatic brain injury in Denmark: a population-based observational cohort study. Lancet Psychiatry 2018;5:424-31.

Interessekonflikt: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen