Content area

|
|

Traumatisk ruptur af gluteus minimus-senen

Forfatter(e)

Carina Wulff Greve Andersen1, Marie Bagger Bohn2, 3 & Jeppe Lange2, 3

1) Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens, 2) H-Hip, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens, 3) Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet

Ugeskr Læger 2022;184:V04220272

Hoftens primære abduktorer er gluteus medius- og gluteus minimus-musklerne. Disse stabiliserer bækkenet ved gang og etbensstand [1]. Ved skade på disse muskler beskrives laterale hoftesmerter, der forværres ved aktivitet og ved at ligge på den afficerede side [2]. Ved objektiv undersøgelse findes ømhed ved musklernes senehæfte på trochanter major, nedsat abduktionsmuskelstyrke og mulig positiv Trendelenburgs tegn [3].

Ruptur af gluteus medius og gluteus minimus formodes primært at opstå over tid pga. degenerative forandringer, men kan også opstå iatrogent ved bl.a. isættelse af femurmarvsøm og total hoftealloplastik [1, 3].

Ruptur af gluteus minimus-senen alene på baggrund af et regulært traume er sjældent beskrevet, og kun få kirurgisk behandlede cases er rapporteret på verdensplan [4].

SYGEHISTORIE

En 43-årig kvinde, som var tidligere hofterask, blev henvist til et ambulatorium med en anamnese med højresidige laterale hoftesmerter og dybe lyskesmerter, som var opstået efter en ulykke 15 mdr. tidligere, hvor hun væltede på scooter.

Fire mdr. efter uheldet blev patienten pga. hoftesmerter vurderet i et ortopædkirurgisk ambulatorium med røntgenundersøgelse af bækkenet og columna lumbalis samt en MR-skanning af columna lumbalis. Der blev ikke fundet tegn til ossøs skade på røntgenbillederne. MR-skanningen viste degenerative forandringer lumbalt samt en mindre diskusprolaps på L5/S1-niveau, dog blev det vurderet, at der var gode pladsforhold. Patienten blev efter disse fund sendt til genoptræning. Et par måneder senere blev hun tilset igen og behandlet med blokade på mistanke om trochanter bursitis. Blokaden havde ingen effekt.

Et år efter ulykken havde hun fortsat stærke smerter i højre hofte og kunne ikke klare de dagligdagsaktiviteter, hun kunne før ulykken, og hun blev derfor henvist til MR-artrografi. Denne gav mistanke om en labrumskade, hvorfor hun blev henvist til et ortopædkirurgisk ambulatorium.

Vi fandt ved objektiv undersøgelse svær palpatorisk ømhed i trochantermassivet, positiv 30 s etbensstand (hvilket udløste kendte smerter) samt nedsat kraft mod tyngden ved sideliggende abduktionstest. Der blev ikke fundet smerter, som var forenelige med labrumskade. Patienten blev henvist til MR-skanning af bækkenet uden kontrast på mistanke om skade på glutealhæftet. Skanningen viste forandringer, som var forenelige med en skade på gluteus minimus-senen (Figur 1). Hun gennemgik operation, hvorunder der fandtes total ruptur af gluteus minimus. Gluteus medius-hæftet var uden skade. Ved operationen blev gluteus minimus refikseret til sit footprint på trochanter major med to stk. 4,5 mm ankre.

Ved toårs postoperativ kontrol var patienten smertefri og vendt tilbage til fuldtidsarbejde på plejehjem samt tidligere sportsaktiviteter. Hun havde negativ 30 s etbensstand samt god kraft i sideliggende abduktionstest. Hun gik fra en præoperativ gangdistance på 500 m med smerter til 7 km smertefrit et år postoperativt. De anvendte patientrapporterede outcomes havde alle klinisk relevant forbedring ved etårsopfølgning.

DISKUSSION

Traumatisk ruptur af gluteus minimus-senen er sjældent beskrevet og kan nemt overses.

Patienten i sygehistorien havde forsøgt konservativ behandling i form af genoptræning og blokade og oplevede trods dette fortsat laterale hoftesmerter. Efter en operation blev hun smertefri, og hendes funktion og livskvalitet steg betydeligt.

Billeddiagnostisk er MR-skanning af bækkenet guldstandard til diagnosticering af skader på hoftens abduktorer. Røntgenbilleder af hoften vil hos de fleste med disse skader være uden fund. Konturirregularitet ved trochanter majors laterale flade kan dog ses ved skader opstået i degenerativt senevæv. Røntgenundersøgelse kan samtidig bruges differentialdiagnostisk til udelukkelse af bl.a. artrose eller fraktur som årsag til hoftesmerterne [4].

Behandling af patienter med skader på hoftens abduktorer er typisk ikkekirurgisk i form af fysioterapi og blokadebehandling [4]. Ved vedvarende smerter og relevante MR-skanningsfund kan operation være indiceret. Operativ behandling af traumatisk ruptur af glutealsenerne med god effekt er tidligere beskrevet [5].

Et relevant traume med efterfølgende vedvarende laterale hoftesmerter, negative fund på røntgenbilleder og manglende effekt af lavintens genoptræning i min. tre mdr. bør give mistanke om skade på hoftens abduktorer. Blokadebehandling vil hos de fleste kun have kortvarig effekt. Patienterne bør henvises til en ortopædkirurgisk afdeling for at få foretaget MR-skanning mhp. udredning for ruptur af hoftens abduktorer, idet en sådan skade potentielt kan give kroniske smerter og nedsat livskvalitet [2].Korrespondance Carina Wulff Greve Andersen. E-mail: canade@rm.dk
Antaget 22. juni 2022
Publiceret på ugeskriftet.dk 8. august 2022
Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Referencer findes i artiklen publiceret på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V04220272

Reference: 
Ugeskr Læger 2022;184:V04220272
Traumatic rupture of the gluteus minimus tendon

Carina Wulff Greve Andersen, Marie Bagger Bohn & Jeppe Lange

Ugeskr Læger 2022;184:V04220272

An acute isolated tear of the gluteus minimus tendon after a traumatic event is very uncommon, and only a few cases have been reported worldwide. We present a case report of a 43-year-old woman with lateral hip pain after a scooter accident. Prior to the accident, she had no hip pain. Magnetic resonance imaging showed rupture of the gluteus minimus tendon attachment to the trochanter major. The patient underwent operative repair after non-surgical treatment had been attempted. The surgery was successful, and the patient fully recovered without any hip pain.

Referencer

  1. Bohn MB, Lund B, Mechlenburg I et al. Abduktorrelaterede hoftesmerter hos patienter over 30 år. Ugeskr Læger. 2020;182:V05200397.

  2. Bohn MB, Lund B, Spoorendonk K, Lange J. Gluteal-related lateral hip pain. Dan Med J. 2021;68(6):A01210027.

  3. Kenanidis E, Kyriakopoulos G, Kaila R, Christofilopoulos P. Lesions of the abductors in the hip. EFORT Open Rev. 2020;5(8):464-476.

  4. Godshaw B, Wong M, Ojard C et al. Acute traumatic tear of the gluteus medius and gluteus minimus in a marathon runner. Ochsner J. 2019;19(4):405-409.

  5. Stanton MC, Maloney MD, Dehaven KE, Giordano BD. Acute traumatic tear of gluteus medius and minimus tendons in a patient without antecedant peritrochanteric hip pain. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2012;3(2):84-8.

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar