Content area

|
|

Tredje stik for at forhindre svært forløb af COVID-19

Observationsstudie fra Israel viser høj effektivitet af tredje stik af MRNA COVID-19-vaccine (Pfizer–BioNTech) med hensyn til af forebygge indlæggelse, svær sygdom og død.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mange lande, inklusive Danmark, oplever for tiden igen en stigning i antallet af nye COVID-19-tilfælde. En af årsagerne kan være aftagende immunitet hos tidligere vaccinerede personer, og derfor er vi i gang med at gennemføre tredje vaccinationsrunde for at booste immuniteten hos personer, hvor der er gået over seks måneder siden sidste vaccination. Et nyt observationelt studie fra Israel forsøger at estimere effekten af tredje stik med Pfizer–BioNTech-vaccinen med hensyn til at forebygge indlæggelse, svært sygdomsforløb eller COVID-19-relateret død. Forfatterne har analyseret risikoen for disse udfald blandt ca. 730.000 personer med tredje stik (medianalder 52 år), som blev sammenlignet med matchede individer uden tredje stik i en relativ kort tidsperiode (median 13 dage), som startede syv dage efter det tredje stik. De rapporterer høj effektivitet af vaccinen med hensyn til at forebygge indlæggelse (93%), svært forløb (92%) og død (81%).

Professor, overlæge Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital: »’Real-world’-studier af vaccineeffektivitet bliver det bedste grundlag for at vurdere virkningen af en tredje dosis af vacciner rettet mod SARS-CoV-2. I den henseende er dette studie opmuntrende. I Israel begyndte man at tilbyde en boosterdosis til risikogrupper i juli 2021 på grund af stigende smittetal og indikationer på aftagende immunitet. I dag tilbydes alle over 11 år en booster. Samtidig har Israel sundhedsregistre af imponerende høj kvalitet og størrelse. Hovedfundene i studiet var, at et tredje stik effektivt (> 90%) forhindrede indlæggelse og de svære forløb, men var lidt mindre effektivt til at forhindre død forbundet med COVID-19 (81%). Effekten af den tredje dosis indtraf allerede efter seks dage, var sammenlignelig for begge køn, og blandt yngre (40-69 år) og ældre (> 70 år) personer. Undersøgelsen ekskluderede dog immunkompromitterede personer, plejehjemsbeboere og sundhedspersonale. Hvor responset hos immunsvækkede og plejehjemsbeboere kunne være anderledes, så er der ingen grund til at tro at sundhedspersoner adskiller sig fra befolkningen i øvrigt, hvorfor effekten her vil være af samme størrelsesorden. Det store spørgsmål er naturligvis, hvor længe beskyttelsen efter en booster vil vare«.

Barda N, Dagan N, Cohen C et al. Effectiveness of a third dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an observational study. Lancet 2021 (online 29 okt).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Cecilie Hviid Christiansen | 07/07
2 kommentarer
af Kristian Mielke-Christensen | 06/07
5 kommentarer
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer