Skip to main content

Trestofsbehandling til patienter med KOL

Inhaleret kortikosteroid sammen med to langtidsvirkende bronkodilatatorer nedsætter antallet af eksacerbationer sammenlignet med behandlingen med to bronkodilatatorer uden steroid.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

25. apr. 2018
2 min.

Vedligeholdelsesbehandling af KOL omfatter først og fremmest inhalerede langtidsvirkende antikolinergika (LAMA), langtidsvirkende inhalerede beta-2-agonister (LABA) og inhalerede kortikosteroider (ICS). Ved hyppige eksacerbationer anvendes disse stoffer ofte i kombination, men i de seneste år har ICS´plads i behandlingsalgoritmen været omdiskuteret. To nye studier af patienter med svær KOL og tendens til eksacerbationer belyser effekten af trestofsbehandling i samme inhalator over for de to bronkodilatatorer i samme inhalator. Selv om studierne undersøger forskellige medikamenter (forskellige molekyler og forskellige administrationsformer (spray og pulver)) og afviger noget fra hinanden med hensyn til udvælgelse af patienter, viser resultaterne en nedsættelse af eksacerbationsraten med 15-34% i løbet af den etårige observationsperiode til fordel for trestofsbehandlingen.

Professor Ole Hilberg, Sygehus Lillebælt, Vejle, kommenterer: »Studierne er interessante, fordi de er store og velgennemførte. De viser overlegen effekt af trestofsbehandling over for behandling med to stoffer hos de mest syge KOL-patienter. Vi har i de senere år haft fokus på at fjerne inhalationssteroid hos en række KOL-patienter, men studierne viser en klar effekt af behandlingen hos en gruppe af KOL-patienter. Kommende subanalyser og yderligere studier må være med til at præcisere, hvilke patienter med KOL der bør have ICS, men der tegner sig allerede et klart billede: Det er patienten med lav lungefunktion, mange eksacerbationer, eosinofili og/eller astmakomponent. I det ene studie er der, som vi kender det fra andre studier, et øget antal lungebetændelser ved behandling, som indeholder ICS, men samtidig ses lavere dødelighed i de behandlingsarme, som indeholder ICS. Sammenholdt med resultater fra andre undersøgelser er det vigtigt, at vi individualiserer behandlingen og giver trestofsbehandling ICS/LABA/LAMA til den undergruppe af KOL-patienter, som i de nye studier har en klar effekt af behandlingen«.

Papi A, Vestbo J, Fabbri L et al. Extrafine inhaled triple therapy versus dual bronchodilator therapy in chronic obstructive pulmonary disease (TRIBUTE): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2018;391:1076-84.

Lipson DA, Barnhart F, Brealey N et al. Once-daily single-inhaler triple versus dual therapy in patients with COPD. N Engl J Med 2018, 18. Apr (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: OH har deltaget i advisory board for AstraZeneca, GSK, TEVA, Boehringer Ingelheim, undervist for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim og har deltaget i kongresser betalt af Novartis, Boehringer Ingelheim og Roche.