Content area

|
|

Triglycerides, high-density lipoprotein cholesterol, and risk of ischemic heart disease: a view from the Copenhagen Male Study

Forfatter(e)
Læge Jørgen Jeppesen: Forf.s adresse: Hostrups Have 34, st.tv., DK-1954 Frederiksberg C. E-mail: jj@heart.dk Forsvaret finder sted den 28. maj 2004, kl. 14.00, Auditorium A, Amtssygehuset i Glostrup, Ndr. Ringvej, Glostrup. Opponenter: Ole Færgeman, Børge G. Nordestgaard og Gorm B. Jensen.

Doktordisputatsen består af en sammenfattende redegørelse af seks tidsskriftartikler. Arbejderne, der danner grundlag for disputatsen, er udført ved endokrinologisk afdeling på Stanford University School of Medicine og ved the Copenhagen Male Study (CMS), H:S Bispebjerg Hospital, Epidemiologisk Forskningsenhed.

Formålet med denne afhandling er at resumere resultater af forskning med fokus rettet på betydningen af triglycerid, HDL-kolesterol og det metaboliske syndrom som risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom (IHS).

Forskningen udført på Stanford involverede kliniske metaboliske studier. Studierne viste, at personer med en høj total kolesterol/HDL-kolesterol-ratio, en stærk prædiktor for udvikling af IHS, som gruppe betragtet havde alle de karakteristiske træk ved det metaboliske syndrom: højt triglycerid , lavt HDL-kolesterol, højt insulin, højt glukose, og højt blodtryk. Forskningen udført på Stanford fungerede som basis for forskningen udført ved CMS.

Forskningen udført ved CMS involverede kardiovaskulær epidemiologi. CMS blev startet i 1970 som et prospektivt kardiovaskulært studie. I 1985-1986 blev kohorten genundersøgt. De data, der diskuteres her, stammer fra de værdier, der blev registreret ved genundersøgelsen, samt indhentede oplysninger fra registre omkring sygdom og død efter en opfølgningsperiode på otte år. Kohorten bestod af 2.906 mænd i alderen 53-74 år uden klinisk kardiovaskulær sygdom i 1985-1986. I CMS er der ikke målinger af insulin eller glukose. Derfor benyttedes tilstedeværelsen af en høj triglycerid-lav HDL-kolesterol-koncentration som markør for det metaboliske syndrom, ligesom tilstedeværelsen af en lav triglycerid-høj HDL-kolesterol-koncentration blev benyttet som markør for fravær af det metaboliske syndrom. De vigtigste fund i CMS med relation til triglycerid, HDL-kolesterol og risiko for IHS var: hypertriglyceridæmi var en stærk risikofaktor for IHS uafhængig af andre vigtige risikofaktorer; et højt niveau af HDL-kolesterol beskyttede ikke mod IHS, hvis triglycerid samtidig var højt; en høj triglycerid-lav HDL-kolesterol-koncentratrion, den karakteristiske dyslipidæmi i det metaboliske syndrom, var en meget stærk risikofaktor for IHS - mindst lige så stærk som en høj LDL-kolesterol-koncentration, hvorimod en lav triglycerid-høj HDL-kolesterol-koncentration, en markør for fravær af det metaboliske syndrom, var associeret med en lav risiko for IHS.

Resultaterne fra CMS peger på, at triglycerid og HDL-kolesterol spiller en vigtig rolle for udvikling af IHS, ligesom resultaterne indikerer, at det metaboliske syndrom også spiller en vigtig rolle.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(22):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer