Content area

|
|

Trombolyse kontra antikoagulationsbehandling ved akut lungeemboli

Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Der findes flere kliniske studier, hvis formål har været at sammenligne effekt og sikkerhed af trombolyse og konventionel antikoagulationsbehandling ved lungeemboli. Den statistiske styrke og dermed muligheden for at drage endelige konklusioner har dog været tvivlsom. Formålet med denne metaanalyse var, på baggrund af 16 randomiserede, kontrollerede forsøg, at bestemme mortalitet og blødningsrisiko ved trombolyse og antikoagulationsbehandling ved lungeemboli.

De i alt 2.115 forsøgsdeltagere blev til denne analyse inddelt i enten en højrisiko-, intermediær risiko- eller lavrisikogruppe i henhold til højre ventrikelfunktion og hæmodynamisk stabilitet. Endemål var mortalitet, større blødninger, risiko for ny emboli samt intrakranial blødning.

Sammenlignet med antikoagulationsbehandling medførte trombolyse en nedsat mortalitet (oddsratio (OR): 0,53, 95% konfidens-interval (KI): 0,32-0,88, NNT = 59), men en øget blødningsrisiko (OR: 2,73, 95% KI: 1,91-3,91, NNH = 18), herunder en øget risiko for intrakranial blødning (OR: 4,63, 95% KI: 1,78-12,04, NNH = 78). Denne sammenhæng var også signifikant for intermediærrisikogruppen alene (submassiv lungeemboli med højre ventrikel-dysfunktion, men hæmodynamisk stabilitet). Resultater viste desuden, at trombolyse medførte en signifikant nedsat risiko for ny lungeemboli (OR: 0,40, 95% KI: 0,22-0,74, NNT =54), og at risikoen for større blødninger ikke var signifikant øget for patienter under 65 år (OR: 1,25, 95% KI: 0,50-3,14).

Ledende overlæge Steen Husted, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, kommenterer: »I denne velgennemførte metaanalyse blev det påvist, at trombolyse nedsætter mortaliteten, men samtidig øger risikoen for større blødninger herunder intrakranial blødning især hos ældre. I overensstemmelse med danske behandlingsvejledninger på området (www.cardio.dk) bør trombolyse overvejes, ikke blot til patienter med lungeemboli og høj risiko, men også efter individuel vurdering specielt af blødningsrisikoen ved submassiv lungeemboli. Derimod bør behandlingen ikke anvendes ved estimeret lav risiko«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Chatterjee S, Chakraborty A, Weinberg I et al. Thrombolysis for pulmonary embolism and risk of all-cause mortality, major bleeding, and intracranial hemorrhage: a meta-analysis. JAMA 2014;311:2414-21.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer