Content area

|
|

Trombose efter anlæggelse af et centralt venøst kateter

Forfatter(e)
Peter Carøe Lind, Ellen Kirkegaard & Peter Juhl-Olsen

Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital

Ugeskr Læger 2020;182:V70777

En 79-årig mand med inoperabel tarmkræft var henvist til anlæggelse af et PICC-linekateter efter accidentel seponering af et centralt venøst kateter (CVK). Som led i et forskningsprojekt blev han ultralydskannet med supraklavikulært indblik mhp. visualisering af de centrale vener forud for anlæggelsen. Herved så man en mindst ti centimeter lang og mobil trombe. Tromben strakte sig fra vena jugularis dexter til indstiksstedet for det tidligere anlagte CVK og dybt ned mod vena cava superior (VCS). Patienten var asymptomatisk. Han fik derfor anlagt et PICC-linekateter på venstre side i stedet for højre, og kateteret blev klippet, så det ikke havde kontakt med tromben i VCS. Der blev ordineret relevant antikoagulerende behandling.

Dyb venøs trombose er en hyppig og formentlig underdiagnosticeret komplikation i forbindelse med brug af alle typer CVK. Asymptomatisk trombose forekommer hos op mod hver femte patient, mens symptomatisk trombose kun ses hos et fåtal [1].
Der udføres ikke rutinemæssig kontrolskanning forud for genanlæggelse af katetre, men for denne patient havde det anlæggelses- og behandlingsmæssige konsekvenser, og kontrolskanninger synes at være relevante i udvalgte tilfælde.

Korrespondance: Peter Carøe Lind. E-mail: pecali@biomed.au.dk

Antaget: 14. november 2019

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 10. februar 2020

Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2020;182:V70777

LITTERATUR

  1. Kamphuisen PW, Lee AYY. Catheter-related thrombosis: lifeline or a pain in the neck? Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012;2012:638-44.

Right side

af Gert Frank Thomsen | 17/02
1 Kommentar
af Kaare Rossel | 17/02
1 Kommentar
af Niels Rokkjær | 16/02
1 Kommentar
af Niels Egund | 15/02
2 kommentarer
af Astrid Hanna M. Schulze | 14/02
1 Kommentar
af Jens Gram-Hansen | 11/02
3 kommentarer
af Poul Erik Rørbæk | 11/02
1 Kommentar