Content area

|
|

Turnuslægers læring: overgang fra studie til praksis

Forfatter(e)
Cand.mag. Ann-Helen Henriksen, Charlotte V. Ringsted, cand.mag. Martin Bayer & cand.phil. Kristian Larsen
Introduktion: Formålet med studiet var at identificere karakteristika ved turnuslægers oplevelse og forståelse af at træde ind i en læringskontekst, som adskiller sig fundamentalt fra den læringskontekst, de kender fra medicinstudiet. Materiale og metoder: Semistrukturerede interview af otte turnuskandidater, fire mænd og fire kvinder fra fire hospitalers medicinske og kirurgiske afdelinger. Interviewene blev båndet, udskrevet og analyseret i forhold til: 1) overgang fra studie til turnus, 2) kilder til læring og 3) læremestre. Resultater: Turnuslægerne har svært ved direkte at overføre og...
Reference: 
Ugeskr Læger 2003;165(36):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Bjørn Skjoldbye | 06/06
18 kommentarer
af Peter Doering | 05/06
2 kommentarer
af Lars Meinert | 04/06
2 kommentarer
af Andreas Tomaas Ravn | 04/06
1 Kommentar
af Poul Erik Rørbæk | 03/06
3 kommentarer
af Kristine Rasmussen | 03/06
1 Kommentar
af Theodóra Hannesdóttir Cleemann | 02/06
3 kommentarer