Skip to main content

Tvivlsom effekt af forebyggende behandling ved herpes genitalis

Foto: Wikipedia.
Foto: Wikipedia.
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk
30. okt. 2014
02 min

Ved herpes genitalis er risikoen for recidivudbrud 25-50% for herpes simplex-virus type 1 (HSV-1) og 80-90% for HSV-2. Personer med mange og/eller svære recidivudbrud anbefales profylaktisk antiviral behandling, men behandlingseffekt og præparatvalg har givet anledning til tvivl.

Forfatterne til dette Cochranereview ønskede derfor at bestemme og sammenligne effekt og sikkerhed ved profylaktisk behandling med tre hyppigt anvendte antivirale midler.

Grundlaget for analysen var 26 randomiserede undersøgelser, som sammenlignede aciclovir, famciclovir og valaciclovir med enten hinanden, placebo eller ingen behandling.

Forsøgsdeltagere skulle have minimum fire udbrud af herpes genitalis årligt, og de måtte ikke være gravide eller hiv-positive.

De i alt 6.950 forsøgsdeltagere, hvoraf 54% var kvinder, modtog behandling i 2-12 måneder. Forsøg med aciclovir vs. placebo indikerede, at aktiv behandling mindskede risikoen; risikoen for recidivudbrud syntes større for valaciclovir end for aciclovir. Ingen af præparaterne lod til at udvise klare dosis-respons-forhold, og en metaanalyse af 16 af studierne gav ikke afklaring i forhold til, hvilket præparat der var mest effektivt. For både aciclovir, valaciclovir og famciclovir var der samlet set lav evidens for, at forebyggende behandling reducerede risikoen for recidivudbrud.

Overlæge Kristian Kofoed, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital, kommenterer: ”Kvaliteten af studierne, der ligger til grund for forebyggende behandling af recidiv af genital herpes med en guanosinanalog, er ikke tilfredsstillende, men det er det bedste, vi har på nuværende tidspunkt. Metaanalysen viser, at risikoen for at have mindst et recidiv mindskes med omkring 50% sammenlignet med placebo. Derudover nedsætter profylakse risikoen for partnersmitte. Derfor anbefales fortsat profylaktisk behandling til patienter med hyppige svære recidivudbrud. Analysen viser, at ingen af de tre medikamenter på markedet er oplagt bedre end et andet, hvorfor prisforskel og doseringshyppighed skal afgøre vores valg i klinikken”.

Le Cleach L, Trinquart L, Do G et al. Oral antiviral therapy for prevention of genital herpes outbreaks in immunocompetent and nonpregnant patients. Cochrane Database Syst Rev 2014;8:CD009036.

Interessekonflikt: investigator for Novartis Healthcare.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen