Content area

|
|

Ugentlig insulininjektion til patienter med type 2-diabetes mellitus

Ugentlige injektioner med insulin icodec førte til samme grad af glykæmisk kontrol som daglige injektioner med insulin glargin.
Illustration: Colourbox

Basisbehandling af type 2-diabetes mellitus (T2DM) omfatter vægttab og motion suppleret med perorale antidiabetika , men efter mange år med sygdommen udvikler en meget stor andel af patienterne et behov for at få tilført insulin. I et nyt studie sammenlignede man det nyudviklede ugentligt givet insulin icodec med insulin glargin hos 247 patienter, som havde dårligt kontrolleret T2DM (glykosyleret hæmoglobin (HbA1c) mellem 7% og 9,5%) og ikke tidligere havde fået insulin. Begge behandlinger førte til sammenlignelige fald i HbA1c, og der var ikke signifikant forskel i antallet af tilfælde med hypoglykæmi mellem de to behandlinger.

Professor, overlæge Sten Madsbad, Endokrinologisk Sektion, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Insulin icodec medførte efter 26 ugers behandling en reduktion i HbA1c fra 8,09% til i gennemsnit 6,69%, hvilket ikke var forskellig fra insulin glargin, hvor HbA1c blev reduceret fra 7,96% til 6,87%. Insulin icodec medførte, at blodglukose i det normale område på 4-7 mmol/l blev opretholdt i gennemsnit 78 minutter længere pr. dag. Insulinforbruget var med insulin icodec 33 enheder pr. dag mod 41 enheder pr. dag med glargin. Årsagen til denne forskel er uafklaret. Initiering af insulinbehandling ved T2DM sker ofte for sent, hvilket fører til, at patienterne er dysregulerede i længere tid end nødvendigt. Initiering og adhærens kan formentlig forbedres med insulin icodec, hvor antallet af injektioner reduceres fra 365 til 52 injektioner om året. I Danmark kombineres insulinbehandling ofte med en GLP-1-receptoragonist én gang ugentligt, og i kombination med insulin icodec kan den glykæmiske kontrol optimeres med to injektioner om ugen. Insulin icodec har en t½ på ca. en uge og titreres én gang om ugen. Efter dosisjustering varer det 2-3 uger før ny steady state er opnået. Omvendt er det heller ikke muligt at seponere insulinet over få dage ved interkurrent sygdom med nedsat fødeindtagelse. Det vil kræve tilvænning at starte insulinbehandling med 70-140 enheder og at titrere én gang om ugen med doser på 14-56 enheder pr. gang. Insulin icodec undersøges aktuelt i et fase 3-udviklingsprogram. Indførelse af insulin icodec i klinikken vil kræve oplæring af den enkelte behandler for at det benyttes korrekt«.

Rosenstock J, Bajaj HS, Janež A et al. Once-weekly insulin for Type 2 diabetes without previous insulin treatment. N Engl J Med 2020 (online 22 sep).

INTERESSEKONFLIKTER: SM angiver deltagelse i advisory boards for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Intarcia Therapeutics, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk og Sanofi; undervisning for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim; Merck Sharp & Dohme; Novo Nordisk, Sanofi og forskningsmidler fra Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer