Skip to main content

Ugentlig versus daglig insulin til patienter med type 2-diabetes mellitus

Ugentlig behandling med insulin icodec førte til bedre diabeteskontrol end daglige injektioner med insulin glargin hos patienter, som ikke tidligere havde været i insulinbehandling

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

12. sep. 2023
2 min.

Hos de patienter med type 2-diabetes (T2DM), som til trods for livsstilsændringer og behandling med tabletter og/eller GLP-1-analoger ikke opnår behandlingsmålene, kan der være behov for insulinbehandling. Et nyt studie undersøger effekten af et nyt insulinpræparat (insulin icodec), som kan administreres på ugentlig basis over for insulin glargin, som administreres på daglig basis.  Studiet inkluderer næsten 1.000 personer med T2DM, som ikke tidligere er blevet behandlet med insulin og strækker sig over 52 uger efterfulgt af 26 ugers forlængelse. 

Professor, overlæge Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Insulin icodec medførte en mindre, men statistisk signifikant bedre reduktion i HbA1c på 2,1 mmol/mol, og flere deltagere i gruppen behandlet med icodec opnåede en HbA1c på under 53 mmol/mol (58% vs. 45%) sammenlignet med insulin lantus. Tiden med blodglukose mellem 3,9 og 10 mmol/l var længere med icodec, primært forklaret ved, at tiden med blodglukoser over 10 mmol/l var reduceret med omkring en time om dagen, uden at risikoen for hypoglykæmi var øget. Ved uge 52 var daglig dosis 31 enheder og 32 enheder med icodec og lantus, ligesom vægtstigningen på omkring 2 kg heller ikke var forskellig mellem grupperne. Fordelen ved icodec er, at antallet af insulininjektioner reduceres til 52 mod de normale 356 injektioner med basal insulin om året, hvilket formentlig vil bedre komplians, da det sker, at den daglige insulininjektion glemmes. De fleste skal nok vænne sig til at starte med 70 enheder icodec ugentligt i stedet for ti enheder dagligt, som anbefales ved de øvrige basale insuliner, samt at dosisjustering sker med 20 enheder én gang ugen i stedet for de sædvanlige omkring fire enheder dagligt. Insulin icodec er mest velegnet til behandling af type 2-diabetes med stabil glykæmisk kontrol, da det ikke kan justeres fra dag til dag, hvilket kan være et problem, f.eks. ved sygdom med nedsat fødeindtagelse. Insulin icodec vil formentligt blive godkendt til behandling af diabetes i løbet af 2023/2024«. 

Interessekonflikter Sten Madsbad har deltaget i advisory boards for AstraZeneca; Boehringer Ingelheim; Eli Lilly; Merck Sharp & Dohme; Novo Nordisk; Sanofi, Bayer. Modtaget forskningsmidler fra Novo Nordisk; Boehringer Ingelheim og undervist for AstraZeneca; Boehringer Ingelheim; Merck Sharp & Dohme; Novo Nordisk; Sanofi